สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหกรรม "ทุนการศึกษา" DPU Scholarship Day วันช้อปปิ้งทุน!!

UploadImage


มหกรรม "ทุนการศึกษา" DPU Scholarship Day วันช้อปปิ้งทุน!!! 1-2 มีนาคม 2560 กับทุนจาก 5 วิทยาลัย 6 คณะ อาทิเช่น
- ทุนแพทย์แผนจีน
- ทุนด้านการบิน
- ทุนด้านนิติศาสตร์
- ทุนด้านนิเทศศาสตร์
- ทุนศิลปกรรมศาสตร์
- ทุนบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี และทุนต่างๆอีกมากมาย  ร่วมงาน.....คลิก

ดูรายละเอียด  
ทุนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ทุน มธบ.) สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่
 
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 - 4 มีนาคม 2560
ท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ 02-9547300 ต่อ 676 , 312

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage