สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รู้หรือไม่? มหาวิทยาลัยที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของ มศว มาก่อน

UploadImage
 

          น้องหลายๆ คนอาจจะยังไม่ทราบมาก่อนว่ามีมหาวิทยาลัยในเป็นประเทศไทยที่เดิมทีเคยเป็นวิทยาเขตหรือเป็นส่วนหนึ่งของ ‘มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ’ หรือ ‘มศว’ มาก่อน แรกเริ่มเดิมที มศว ได้มีวิทยาเขตทั้งหมด 8 วิทยาเขต แบ่งเป็นวิทยาเขตในกรุงเทพ 4 วิทยาเขต คือ ประสานมิตร ปทุมวัน พลศึกษา และ บางเขน ส่วนของวิทยาเขตต่างจังหวัดก็มีอีก 4 วิทยา คือ บางแสน พิษณุโลก สงขลา และ มหาสารคาม โดยในเวลาต่อมาได้ทำการยุบรวมวิทยาเขตในกรุงเทพเข้าด้วยกันเหลือเพียงวิทยาเขตประสานมิตรในปัจจุบัน ส่วนวิทยาเขตในต่างจังหวัดก็ได้ทยอยแยกตัวออกเป็นเอกเทศยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ 


- วิิทยาเขตบางแสน >> มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ.2533)

- วิทยาเขตพิษณุโลก >> มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2533)

- วิทยาเขตมหาสารคาม >> มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ.2537)

- วิทยาเขตสงขลา >> มหาวิทยาลัยทักษิณ (พ.ศ.2539)

 

หลังจากที่ได้มีการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยต่างๆ แต่ก็ไม่ได้ทิ้งความเป็นพี่เป็นน้องกันไป จึงได้มีการจัดงาน ‘เทา-งามสัมพันธ์’ เพื่อสร้างความผูกพันอันดีต่อกัน โดยคำว่า เทา มาจากสีเทาสีประจำทุกวิทยาเขตที่หมายถึงความคิดและสติปัญา ส่วนคำว่า งาม มาจากคำว่าความงาม ที่มีคุณค่ายิ่งของทุกๆ มหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ในการจัดงานไม่ใช่แค่เชื่อมความสัมพันธ์อันดีเท่านั้น แต่ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ ความรู้ งานวิจัย และร่วมกันสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอีกด้วย

 

อ้อ!! อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว หลายคนคงเกิดข้อสงสัยว่า “แล้ววิทยาเขตองครักษ์ล่ะ?” วิทยาเขตองครักษ์เป็นวิทยาเขตใหม่ที่เป็นการขยายพื้นที่การศึกษาของ มศว หลังจากที่ยุบรวมวิทยาเขตในกรุงเทพและยกฐานะวิทยาเขตต่างจังหวัดนะคะ