สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เปิดตัวหลักสูตรดิจิทัล 3 คณะใหม่ การันตีเรียนจบไม่ตกงาน     เปิดวิสัยทัศน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยโฉมหน้าก้าวสำคัญด้านการศึกษามุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตรองรับความต้องการตลาดงานและระบบเศรษฐกิจใหม่ “Value – Based Economy” พัฒนาหลักสูตรดิจิทัลครบวงจรทั้ง ดิจิทัลฟิล์ม-มีเดีย   ไอที-นวัตกรรม และการตลาด เสริมความแกร่งให้นักศึกษาจากการผนึกพลังความร่วมมือพันธมิตรระดับโลกจากอเมริกา-แคนาดา และองค์กรธุรกิจเอกชนชั้นนำหลากหลายสนับสนุนการบ่มเพาะ Smart Enterprises และ Starrups ศักยภาพสูงสู่ตลาดงานมาตรฐานสากล

     อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ แถลงวิสัยทัศน์ผู้นำการศึกษาตอบรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ชี้ชัดมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ก้าวสู่การเป็นผู้นำตัวจริงในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านดิจิทัลครบทุกมิติ ด้วยความพร้อมมากที่สุดในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำที่มุ่งพัฒนาบัณฑิตรองรับคามต้องการตลาดงานในระบบเศรษฐกิจใหม่สอดรับนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยใช้จุดเด่นของมหาวิทยาลัยในการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณผู้ประกอบการ ขยับตัวเหนือเทรนด์ธุรกิจซึ่งกำลังหลอมรวมระหว่างโลกธุรกิจและโลกดิจิทัลให้กลายเป็นสิ่งท้าทายความสามารถคนรุ่นใหม่

     พร้อมกันนี้ได้เปิดตัวหลักสูตรด้านดิจิทัลพร้อมกัน 3 คณะ ซึ่งเป็นการพัฒนาหลักสูตรจากองค์ความรู้สะสมประสบการณ์ของแต่ละคณะและความร่วมมือกับธุรกิจเอกชนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายพันธมิตรทางการศึกษาชั้นนำระดับโลก เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานและสร้างสายสัมพันธ์ทางธุรกิจในระหว่างเรียนมั่นใจเรียนจบออกไปทำงานได้ทันทีสามหลักสูตรดิจิทัลใหม่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประกอบด้วย

UploadImage
    1. คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ คณะใหม่ล่าสุดที่นำจุดเด่นของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมาพัฒนาหลักสูตรด้านภาพยนตร์และแอนิเมชั่นที่โดดเด่นที่สุดในประเทศไทยทั้งโครงสร้างหลักสูตร เครื่องมืออุปกรณ์ ความสามารถของคณาจารย์ และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำจากต่างประเทศ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทั้งองค์ความรู้และการฝึกปฏิบัติจริงในระดับสากล

UploadImage
     2. หลักสูตรเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม (เปลี่ยนชื่อจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559) หลักสูตรพิเศษที่ได้รับความร่วมมือกับบริษัทเอกชนในอุตสาหกรรมเกมชั้นนำ อาทิ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่มีส่วมร่วมพัฒนาหลักสูตร และจัดหาโปรเจ็คให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในระหว่างภาคการศึกษา การันตีเรียนจบพร้อมมีงานทำ

     3. หลักสูตรการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ เข้มข้นด้วยองค์ความรู้การตลาดดิจิทัลสมบูรณ์รอบด้านบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตมีความรู้พร้อมสรรพใน 3 ส่วนคือ การตลาด การสื่อสารและไอที ตรงตามความต้องการของตลาดงาน

UploadImage
     นอกเหนือจากการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบใหม่ๆ แล้ว ยังมีการเสริมความแข็งแกร่งให้นักศึกษาเพิ่มเติมรอบด้านทั้งองค์ความรู้และการฝึกปฏิบัติ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ร่วมกับองค์กรธุรกิจเอกชนและมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกซึ่งชี้ให้เห็นความแข็งแกร่งในการเป็นผู้นำการพัฒนาหลักสูตรดิจิทัลที่ทันสมัยครอบคลุมทุกมิติทางธุรกิจโดยมุ่งเน้นการเรียนด้วยการปฏิบัติจริงในสถานการณ์ธุรกิจจริงและเรียนกับโค้ชผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในอุตสาหกรรมและธุรกิจนั้นๆ

     สำหรับพันธมิตรที่เป็นสถาบันการศึกษาด้านสาขาเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ Full Sail University ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ด้านการออกแบบเกม (Game Design) ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จัดอันดับโดย Princeton Review 2 ปีซ้อน ในปี 2559 และ 2560 ซึ่งเป็นพันธมิตร ที่สนับสนุน งานวิชาการ ให้กับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

     สำหรับพันธมิตรที่เป็นสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ลงนาม ความร่วมมือทางวิชาการกับ Vancouver Film School (VFS) ประเทศแคนาดา สถาบันการศึกษาเอกชนเบอร์หนึ่งของโลกด้านแอนิเมชั่น เชี่ยวชาญการพัฒนาหลักสูตรด้าน Film Production , Acting Writing , Makeup Design และ Virtual Arts โดย สนับสนุนความร่วมมือให้กับคณะดิจิทัลมีเดียฯ ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนออนไลน์ การฝึกอบรมนักศึกษา การร่วมมือผลิตผลงาน (Joint - production) รวมทั้งให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ และความร่วมมือใน Pathway program สำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ VFS

UploadImage
      สำหรับพันธมิตรที่เป็นธุรกิจเอกชนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และเกม เช่น สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ไทย (TACGA) สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย , บริษัท ฮิวแมน ฟาร์ม วีเอฟเอ็กซ์ สตูดิโอ จำกัด และ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด

     พันธมิตรที่เป็นธุรกิจเอกชนใน กลุ่มดิจิทัลเอเยนซี เพื่อสนับสนุนหลักสูตรการตลาดดิจิทัล เช่น บริษัท บริลเลียน แอนด์ มิลเลียน จำกัด บริษัท คลิกทูบิช จำกัด (แอดยิ้ม ออนไลน์ เอเยนซี่)  บริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด  บริษัท อี-ฟราสทรัคเชอร์ จำกัด  บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด และบริษัทแรบบิทส์ เทลล์ จำกัด

UploadImage
     มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีความมุ่งหวังในการผลิตนักศึกษาเป็นบุคลากรคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมด้านดิจิทัลคอนเทนต์และแอนิเมชั่น ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่มีแนวโน้มการเติมโตสูง มีการสำรวจตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาพบว่า สาขาแอนิเมชั่นมีมูลค่าการบริโภคประมาณ 4,000 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27 จากมูลค่าตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ทั้งหมด 14,000 ล้านบาท และยังมีการส่งออกสินค้าและบริการเกี่ยวกับแอนิเมชั่นคิดเป็นร้อยละ 81 ของการส่งออกดิจิทัลคอนเทนต์ทั้งหมดที่มีมูลค่ามากกว่า 900 ล้านบาท เห็นได้ชัดว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง และประเทศไทยเองก็ได้รับการยอมรับจากทั้งญี่ปุ่น ยุโรปและอเมริกาว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการสร้างผลงานเหล่านี้ออกสู่ตลาดอย่างมีคุณภาพ

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImage
     มหาวิทยาลัยกรุงเทพพร้อมติดอาวุธทางปัญญาให้นักศึกษาเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจยุคดิจิทัลผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่ http://www.bu.ac.th https://www.facebook.com/AdmissionPremium/videos/1744036832288849/