สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Workshop “การนำเสนองานและสร้าง Facebook Ads แบบดิจิทัลด้วย Prezi for Presentations‎ และ Movie Maker”

CIBA DPU ชวนผู้สนใจร่วม Workshop “การนำเสนองานและสร้าง Facebook Ads แบบดิจิทัลด้วย Prezi for Presentations‎ และ Movie Maker”
  
            วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วม Workshop “การนำเสนองานและสร้าง Facebook Ads แบบดิจิทัลด้วย Prezi for Presentations และ Movie  Maker” จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านไอที อาจารย์บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์  หัวหน้าหลักสูตรการออกแบบเชิง โต้ตอบและการพัฒนาเกม (GT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กิจกรรมครั้งนี้ผู้ เข้าอบรมได้เรียนรู้ทักษะการ   นำเสนองานด้วยสื่อดิจิทัลซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นต่อบุคลากรในยุคดิจิทัล โดยจัดขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Lab 9 อาคาร 8 ชั้น 3 ณ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้สนใจสำรองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-954-7300 ต่อ 572  

 
UploadImage