สอบเข้ามหาวิทยาลัย

"หลักสูตรพัฒนาครูประจำการ" ยกระดับคุณภาพการเรียนของเด็ก ผ่านคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู

UploadImage
          เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาทาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีศักยภาพในการพัฒนาครูและมีหลักสูตรการอบรมพัฒนาครูประจำการจากในทุกภาคส่วนมาเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการนำเสนอหลักสูตรพัฒนาครูประจำการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

UploadImage

          ว่าด้วยเรื่องที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และ กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ต้องการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กๆ ทั่วประเทศ ผ่านคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู จึงได้ตั้งงบพัฒนาครูไว้คนละ 10,000 บาทหรือประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อจำนวนครูทั่วประเทศ เพื่อให้ครูนำเงินในส่วนนี้ไปใช้เป็นทุนในการพัฒนาตัวเองตามความจำเป็นของแต่ละบุคคล สอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาระบบการศึกษาและการพัฒนาประเทศ จากความต้องการดังกล่าวจึงทำให้ สพฐ. ต้องการหลักสูตรอบรมพัฒนาครูประจำการ ที่มาจากสถาบันอุดมศึกษา, บุคคล, องค์กรชุมชน, องค์กรเอกชน, องค์กรวิชาชีพ, สถาบันศาสนา, สถานประกอบการ หรือ สถาบันอื่นๆ เพื่อนำเสนอหลักสูตรอบรมพัฒนาครู ให้ครูทั่วประเทศได้เลือกสรร โดยหลักสูตรดังกล่าวนั้นจะต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการที่กระทรวงศึกษาธิการตั้งขึ้น และเปิดฝึกอบรมในช่วงปิดเทอมหรือวันเสาร์ อาทิตย์เท่านั้น
 

กล่าวรายงานในพิธีเปิด โดย นายการุณ  สกุลประดิษฐ์  เลขาธิการ กพฐ. 


กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 


แนวทางการบริหารงบประมาณพัฒนาตนเองของครู โดย นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  รองเลขาธิการ กพฐ. 


กรอบการจัดทำข้อเสนอโครงการหรือหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูประจำการ โดย นางเกศทิพย์  ศุภวานิช  ผอ.สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.
สนใจเข้าร่วมโครงการหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติม คลิก >>> 
สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน