สอบเข้ามหาวิทยาลัย

“หุ่นยนต์จะเข้ามาทำงานแทนที่คนหรือไม่” หรือ “บางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์"

UploadImage
     สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ พีไอเอ็ม เปิดตัวหลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รับไทยแลนด์ 4.0 และหนึ่งอุตสาหกรรมสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) โดยนวัตกรรมหุ่นยนต์ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีความเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่าปีละ 10 – 15 เปอร์เซ็นต์ หรือมากถึง 2,327,000 ตัวทั่วโลก และ 41,600 ตัวในประเทศไทยในอีก 2 ปีข้างหน้า ฉะนั้นแล้วภาคการศึกษาต้องเน้นสร้างองค์ความรู้เพื่อสามารถสร้างหุ่นยนต์ที่ใช้งานได้จริง ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวมุ่งผลิตบัณฑิตตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ผ่านกระบวนการศึกษาที่เน้นให้สัมผัสประสบการณ์การทำงานจริง (Work-based Education) ควบคู่ไปกับการได้รู้จักและมีเครือข่าย (Networking) กับบริษัทผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติชั้นนำทั่วโลก พร้อมกันนี้ พีไอเอ็มได้จัดงานเสวนาในหัวข้อ บุคลากรหุ่นยนต์ คนแห่งอนาคต” และได้ทำการจัดแสดงหุ่นยนต์อัจฉริยะกว่า 10 ตัว อาทิ เลี่ยงเลี่ยง หุ่นยนต์ บริกรสุดไฮเทคจากประเทศจีน , iJINI หุ่นยนต์ผู้ช่วยประจำบ้านอัจฉริยะที่สามารถเชื่อมต่อกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดในบ้าน, NAO หุ่นยนต์จำลองมนุษย์ ที่สามารถจำคำพูด จำภาพ และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้, YuMi หุ่นยนต์แขนกลอัจฉริยะผู้ช่วยใหม่ในโรงงานอุตสาหกรรม และหุ่นยนต์ทอดไข่เจียวอัตโนมัติ

UploadImage
     อ.พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พีไอเอ็ม กล่าวว่า พีไอเอ็ม เป็นมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจ (Corporate University) แห่งแรกของประเทศไทย ได้ศึกษาวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ที่กำลังเป็นที่สนใจเป็นอย่างมากในระดับนานาชาติ และในปีการศึกษา 2560 นี้ พีไอเอ็ม พร้อมเปิดหลักสูตรปริญญาตรี “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ” หลักสูตรปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง มุ่งผลิตบัณฑิตที่สามารถเป็นบุคลากรระดับแนวหน้า สามารถปฏิบัติงานแบบเท่าทันเทรนด์ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีหุ่นยนต์ แขนกล และระบบอัตโนมัติเป็นองค์ประกอบ ตอบโจทย์ภาคธุรกิจ ทั้งภาควิจัยพัฒนาและภาคการผลิต โดยผู้เรียนจะได้มีโอกาสสัมผัสกับนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ทันสมัยที่สุดระดับนานาชาติ พร้อมกับได้คลุกคลีกับเนื้อหา การปฏิบัติงาน และเครือข่ายบริษัทผู้ผลิตชั้นนำของโลกตลอดระยะเวลา 4 ปีของหลักสูตร รวมไปถึงมีโอกาสได้ฝึกนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้จริงกับบริบทของประเทศไทยภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมดังกล่าว  

UploadImage

     “หุ่นยนต์จะเข้ามาทำงานแทนที่คนหรือไม่” หรือ “บางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์” โดยจากการวิเคราะห์และคาดการณ์ตามความน่าจะเป็นในประเด็นดังกล่าวแล้วนั้น บางอาชีพมีความเสี่ยงที่จะถูกทดแทนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) จริง โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เช่น นักวิเคราะห์หุ้น นักวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีสมองกลได้พัฒนาเรื่อง Deep Learning หรือเทคโนโลยีการเรียนรู้เหมือนมนุษย์อย่างรวดเร็ว อันเห็นได้จากตัวอย่างอันโด่งดังในปี 2016 ที่ผ่านมา ที่ปัญญาประดิษฐ์ AlphaGo ของกูเกิลสามารถเอาชนะแชมป์หมากล้อมระดับโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกมองว่าหุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถทำได้มาก่อนมาโดยตลอด

UploadImage
     ด้าน ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ พีไอเอ็ม กล่าวว่า การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อเข้ามามีบทบาทในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมนั้น ไม่ใช่เป็นการพัฒนาขึ้นมาเพื่อแทนที่บุคลากรคน แต่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ เสริมประสิทธิภาพการทำงานของมนุษย์         ลดภาระหน้าที่บางส่วนที่ทำให้เสียเวลาโดยใช่เหตุ อาทิ การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหรือการนำเสนอโปรโมชันใหม่  อีกทั้งหุ่นยนต์ยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานภายใต้ความเสี่ยงหรืออันตรายต่างๆ อาทิ การปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสกับสารเคมีอันตรายที่อาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว ในขณะเดียวกัน นวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจะเป็นตัวผลักดันให้บุคลากรในตลาดแรงงานต้องพัฒนาทักษะมากขึ้นให้สามารถทำงานร่วมกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างมีศักยภาพสูงสุด

UploadImage

     ทั้งนี้ พีไอเอ็ม (สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์) ได้จัดงานเปิดตัวหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ   และสังคม ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษ พร้อมกับได้จัดงานเสวนาภายใต้หัวข้อ บุคลากรหุ่นยนต์ คนแห่งอนาคต” โดย ดร.ขัติยา    ไกรกาญจน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร.มหิศร ว่องผาติ ผู้ก่อตั้งบริษัทพัฒนาระบบหุ่นยนต์ไทย HiveGround และ ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นอกจากนี้ยังได้มีการจัดแสดงหุ่นยนต์อัจฉริยะกว่า 10 ตัว อาทิ เลี่ยงเลี่ยง หุ่นยนต์บริกรสุดไฮเทคจากประเทศจีน, iJINI หุ่นยนต์พ่อบ้านอัจฉริยะ ผู้ช่วยประจำบ้านที่สามารถเชื่อมต่อกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดในบ้าน นำเข้าจากประเทศเกาหลี, NAO หุ่นยนต์จำลองมนุษย์ ที่สามารถจำคำพูด จำภาพ และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้, YuMi หุ่นยนต์แขนกลอัจฉริยะผู้ช่วยใหม่ในโรงงานอุตสาหกรรม, หุ่นยนต์ทอดไข่เจียวอัตโนมัติ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ หอประชุม Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ

UploadImage
UploadImage