สอบเข้ามหาวิทยาลัย

17 มีนาคม 'วันนอนหลับโลก' งีบอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

UploadImage


สมาคมการแพทย์เพื่อการนอนหลับโลก ได้กำหนดให้วันศุกร์ในสัปดาห์ที่ 2 เต็มสัปดาห์ของเดือนมีนาคมทุกปี เป็นวันนอนหลับโลก (World Sleep Day) ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 17 มีนาคม 2560 โดยได้ให้คำขวัญว่า หลับสนิท ชีวิตมีสุข (Sleep Soundly, Nurture Life) กิจกรรมนี้ถูกจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2008 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนบนโลกหันมาให้ความสำคัญกับการนอนหลับ นั่นคือการให้ทุกส่วนในร่างกายได้หยุดพัก ซ่อมแซม ปรับสมดุล และฟื้นฟูส่วนต่างๆ ของร่างกายและสมอง ใน 1 วัน ให้ตระหนักถึงการนอนที่เพียงพอ ควรใช้เวลาในการนอนหลับอย่างน้อย วันละ 8 ชั่วโมง เพื่อสุขภาพที่ดี
 
อย่างไรก็ตาม The Guardian เคยลงบทความที่ให้ความเห็นแย้งกันไปว่าการนอนหลับ 8 ชั่วโมงต่อวันนั้นแท้จริงแล้ว เป็นเพียงประดิษฐกรรมของมนุษย์ยุคใหม่ ชื่อ The Secret of Power Napping (ความลับของการงีบแบบเต็มตื่น) ของคุณ Nick Littlehales ผู้เขียนหนังสือเรื่อง Sleep - The Myth of 8 Hours (การนอนหลับ - เรื่องขี้โม้ทีว่าต้องนอน 8 ชั่วโมง) โดยยกผลการวิจัยของมหาวิทยาลัย Dusselddorf ที่บอกว่าการงีบถึงแม้จะเป็นช่วงสั้นๆ ก็ทำให้คนเราสามารถจดจำอะไรได้ดีขึ้น ส่วนกรมทางหลวงของสหรัฐก็เคยบอกว่า "การงีบแค่ 26 นาทีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนักบินได้ดีขึ้น 34% และความตื่นตัว 54%"
 


งีบอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
 
บทความดังกล่าวบอกว่าการงีบให้ดีนั้นต้องดื่มกาแฟก่อนงีบ แต่ว่าให้ดื่มเร็วหน่อย อย่ามัวแต่จิบ ไม่อยากนั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ากาแฟออกฤทธิ์ก่อนที่จะงีบเสียอีก ถึงแม้การเลือกสถานที่งีบก็สำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการใช้เวลานี้ตัดขาดจากโลกภายนอก ถ้าหลับได้เลยก็ดี แต่ว่าการได้หลับๆ ตื่นๆ อยู่ตรงกลางระหว่างสองโลกก็ดีเหมือนกัน หลังจากหลับแล้วให้ใช้เวลาห้านาทีเพื่อกลับคืนสู่โลกปัจจุบัน ถ้าไม่อยากงุนงงซึมเซาก็ให้ไปอยู่ในที่ที่มีแสงธรรมชาติ เดี๋ยวก็ตื่นเองข้อมูลอ้่างอิง
news.voicetv.co.th
the matter