สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ข้อสอบ และเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2559

UploadImage


หลังจาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560

ตอนนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สทศ. (www.niets.or.th) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิชาภาษาไทย ไฟล์แนบ
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไฟล์แนบ
วิชาภาษาอังกฤษ ไฟล์แนบ
วิชาคณิตศาสตร์ ไฟล์แนบ
วิชาวิทยาศาสตร์ ไฟล์แนบ
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชาภาษาไทย ไฟล์แนบ
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไฟล์แนบ
วิชาภาษาอังกฤษ ไฟล์แนบ
วิชาคณิตศาสตร์ ไฟล์แนบ
วิชาวิทยาศาสตร์ ไฟล์แนบ
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาภาษาไทย ไฟล์แนบ
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไฟล์แนบ
วิชาภาษาอังกฤษ ไฟล์แนบ
วิชาคณิตศาสตร์ ไฟล์แนบ
วิชาวิทยาศาสตร์ ไฟล์แนบ
ข้อมูลอ้างอิงจาก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ