สอบเข้ามหาวิทยาลัย

DPU เปิดสอบชิงทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559

    UploadImage        มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าสอบคัดเลือกทุนคั้นหัวกะทิ โดยจะมีการสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

      นักเรียนผู้สนใจสอบชิงทุนสามารถสมัครออนไลน์ที่ได้ http://www.dpu.ac.th/register/registerform.php ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dpu.ac.th สอบถามโทร.0-2954-7300 ต่อ 235, 505