สอบเข้ามหาวิทยาลัย

O-NET วิทย์และคณิตฯ เตรียมย้ายค่ายจาก สทศ. ไปซบอก สสวท. เร็วๆ นี้

UploadImage

          เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ได้ออกมาเปิดเผยผลการหารือร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เกี่ยวกับการออกข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยทั้ง 3 หน่วยงานต้องร่วมมือกันในการออกข้อสอบ มิใช่ต่างคนต่างทำอย่างที่ผ่านๆ มา โดยจากนี้ไป สสวท. และ สพฐ. จะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดของข้อสอบ O-NET รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อให้เหมาะสมกับเด็กมากที่สุด

UploadImage

          ทางด้านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ได้แสดงความเป็นห่วงเด็กๆ เกี่ยวกับผลคะแนน O-NET ในที่ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เนื่องด้วยผลคะแนนในรอบที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจากเดิมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จึงทำให้ท่านเป็นห่วงในเรื่องของระบบการศึกษาไทยในอนาคต ทางด้าน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. ก็ได้กล่าวถึงปัญหาของระบบการศึกษาที่ผ่านๆ มาว่า “ผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้คือความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้น ซึ่งเรามีข้อมูลจาก สทศ.ครบหมดแล้ว ว่าโรงเรียนไหนเป็นพื้นที่สีแดงที่ต้องได้รับการเยียวยาอย่างเร่งด่วน วิเคราะห์หาสาเหตุว่าทำไมโรงเรียนนี้คะแนนต่ำ ปีนี้ต้องเก็บข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง ไม่ใช่ดีแต่บอกว่าเอาข้อมูล”

UploadImage

          ท่านสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. ได้กล่าวว่า สสวท. ควรที่จะกำหนดรูปแบบและรายละเอียดของข้อสอบว่าออกในเนื้อหาใดบ้าง คิดเป็นสัดส่วนเท่าไรของคำถามทั้งหมด โดยรายละเอียดทั้งหมดจะต้องแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อสอบในระดับชั้น ป.6, ม.3 และม.6 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ สทศ. นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์แจ้งข้อมูลข่าวสารให้โรงเรียนหรือนักเรียนได้ทราบและเตรียมตัวล่วงหน้าต่อไป ข้อมูลจาก : MATICHON ONLINE