สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทุนรอบพิเศษคณะ/สาขาใหม่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

UploadImage

เปิดแล้ว! ทุนรอบพิเศษ สำหรับน้องๆ ที่สนใจ
คณะ/สาขา/trackใหม่มีสิทธิ์ได้ทุนสูงสุดเต็มจำนวน 100%! 

✔️ไม่ต้องสอบข้อเขียน 
✔️ไม่ต้องยื่น GAT/PAT

*สมัครภายใน 10 พฤษภาคม 2560 
*ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 11 พฤษภาคม 2560 (ทาง www.utcc.ac.th)
*สอบสัมภาษณ์และประกาศผล 15 พฤษภาคม 2560


สมัครที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่เท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-697-6766-8 หรือ 
Line: @utcc

หมายเหตุ : คณะ/สาขาtrackใหม่ที่สามารถขอรับทุนรอบพิเศษ

คณะบริหารธุรกิจ
-การตลาดดิจิทัล 
-การตลาดเพื่อการกีฬาบันเทิงและเกม 
-การตลาดเชิงกลยุทธ์ 
-การตลาดเพื่อการค้าปลีกส่งสมัยใหม่
-การบริหารธุรกิจการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)
-การเงินการธนาคาร
-การลงทุนและวาณิชธนากิจ 
-ฟินเทค (FinTech)
-การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
-การจัดการธุรกิจสมัยใหม่
-การจัดการเพื่อนวัตกรรม 

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
-การจัดการโรงแรม
-การจัดการการท่องเที่ยว
-การท่องเที่ยว
-การจัดการธุรกิจสายการบิน
-การจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
-ภาษาไทยและภาษาอาเซียนเพื่อธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-เทคโนโลยีดิจิทัล

คณะนิเทศศาสตร์
-การสร้างสรรค์และออกแบบสื่อ

วิทยาลัยผู้ประกอบการ
-การประกอบการ Startup
-การประกอบการธุรกิจครอบครัว
-การประกอบการในองค์กร
-การประกอบการดิจิทัล