สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตรวจสอบ สถิติการเลือกสาขา KU Admission

น้องๆ สามารถตรวจสอบ สถิติการเลือกคณะ/สาขาวิชา KU Admission ( สรุปเป็นรายวันต่อวัน) ได้แล้ว  คลิกที่นี่

ตัวอย่างการแสดงข้อมูลUploadImage