สอบเข้ามหาวิทยาลัย

20 ประเทศที่มีการศึกษา ระดับมัธยมปลาย ที่ดีที่สุด

OECD Report 20 ประเทศที่มีการศึกษาระดับมัธยมปลายที่ดีที่สุด
(20 Countries with smartest high schools)

สิงคโปร์ติดอันดับ 1 เวียดนามอันดับ 12 หาไทยไม่เจอใน Top 20 เพราะไปอยู่ที่อันดับ 47

UploadImage

The world’s top high school students are outside of the United States. According to a report commissioned by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 24% of students in the U.S. fail to meet a basic level of skills after they leave school – that’s the second-worst percentage of all high-income countries analyzed on this scale.

Here are the 20 countries with the smartest high school kids:

 1. Singapore
 2. Hong Kong - China
 3. Korea
 4. Japan
 5. Chinese Taiwan
 6. Finland
 7. Estonia
 8. Switzerland
 9. Netherlands
10. Canada
11. Poland
12. Vietnam
13. Germany
14. Australia
15. Ireland
16. Belgium
17. New Zealand
18. Slovenia
19. Austria
20. United Kingdom

UploadImage

ข้อมูลนี้ปรากฏอยู่ในรายงาน ชื่อ Universal Basic Skills What Countries Stand To Gain ของ OECD (Download ได้จากลิงค์นี้ http://www.oecd.org/edu/universal-basic-skills-9789264234833-en.htm) ความหมายลึกๆ ที่มีมาด้วยคือ ประเทศเหล่านี้จะดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงไปหมด เป็นอนาคตที่น่ากลัวมากสำหรับประเทศไทย

วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์
UploadImage


ที่มา

http://www.thestreet.com/story/13347247/1/top-20-countries-with-the-smartest-high-school-kids.html
http://edition.cnn.com/2015/10/05/asia/singapore-smartest-kids/