สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ (อัตราสิบเอก)

UploadImage
 

     กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัครทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เข้ารับราชการเป็น นายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 60 อัตรา วุฒิ ม.6-ปวช. สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2560

ตำแหน่งงานที่กรมการขนส่งทหารบกเปิดรับสมัคร

     กลุ่มที่ 1 กลุ่มทักษะทั่วไปและการขับรถ

       - พลขับรถ  จำนวน 31 อัตรา
       - เสมียน จำนวน 2 อัตรา
       - พลสูทกรรม จำนวน 1 อัตรา

     คุณลักษณะของผู้สมัคร

      - อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี และไม่เกิน 30 ปี
      - วุฒิ ม.6 ฯ


     กลุ่ม 2 กลุ่มทักษะช่างซ่อม

       - ช่างยานยนต์ จำนวน 6 อัตรา
       - ช่างเครื่องยนต์ จำนวน 17 อัตรา
       - ช่างเครื่องมือกล จำนวน 2 อัตรา
       - ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

    คุณลักษณะของผู้สมัคร

      - อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 30 ปี
      - วุฒิ ปวช. สาขาช่างยนต์ ช่างยานยนต์ สาขาช่างกล ช่างเชื่อม ช่างซ่อมบำรุง 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ


        - เพศชาย สัญชาติไทย
        - อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
        - อื่นๆ ตามที่ระบุใน ประกาศจากกรมการขนส่งทหารบก

การรับสมัคร

     สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2560  ได้ที่ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก เลขที่2 ถนนประดิพัทธิ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เวลา 09.00 – 15.00 น. โทร.0-2241-0959 และ โทร.ทบ.(ทหาร) 94512

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศจากกรมการขนส่งทหารบก