สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวม TOP คณะ มหาวิทยาลัย ผู้ที่ยืนเลือกสูงสุดใน Admission Genius 60

 
มหาวิทยาลัยยอดฮิต
ณ วันที่ 27/05/2560


=========================================================


คณะสาขายอดฮิต
ณ วันที่ 27/05/2560


 

=========================================================
 
คณะสาขายอดฮิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ วันที่ 27/05/2560========================================================
========================================================


ก่อนวันสุดท้ายของการสมัครแอดมิชชัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ณ วันที่ 17/05/2560

UploadImage

===================================มหาวิทยาลัยศิลปากร
ณ วันที่ 12/05/2560
 
UploadImage

===================================มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ วันที่ 10/05/2560

UploadImage


===================================

 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ วันที่ 09/05/2560

UploadImage

===================================

 
คณะวิทยาศาสตร์
ณ 17/05/2560

UploadImage
 
=================================== 
คณะเภสัชศาสตร์
ณ วันที่ 12/05/2560

UploadImage


===================================
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ณ วันที่ 11/05/2560

UploadImage


===================================
 
คณะพยาบาล
ณ วันที่ 9/05/2560

UploadImage

 
===================================


 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ณ วันที่ 9/05/2560

UploadImage


=================================== 
คณะเศรษฐศาสตร์
ณ วันที่ 11/05/2560
 
UploadImage


===================================
 
คณะบัญชี
ณ วันที่ 9/05/2560

UploadImage
 

===================================
 
คณะรัฐศาสตร์
ณ วันที่ 12/05/2560

UploadImage


===================================
 
คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
ณ วันที่ 12/05/2560
 
 
UploadImage

===================================


 
คณะอักษรศาสตร์
ณ วันที่ 16/05/2560

UploadImage


===================================

 
ขั้นตอนสมัครแอดมิชชัน 60 (ตั้งแต่เริ่มจนจบ)
ระเบียบการ Admission 60 ดาวน์โหลดฟรี 
วิธีคิดคะแนน Admissions 60 เตรียมความพร้อมก่อนแอดมิชชัน 60 
วิธีเลือก 4 อันดับ แอดมิชชั่น 60 โดยอาจารย์ก้อง ศักดา นักวิเคราะห์โอกาสสอบติดแอดมิชชั่น อันดับหนึ่งของประเทศ 
ประกาศผลสอบ o-net 60 ม.6 สทศ. ประกาศแล้ว!!! คะแนน สอบโอเน็ต 60 ปีการศึกษา 2559 
ประกาศผล gat pat 60 ประกาศผลสอบ แกทแพท 60 ครั้งที่ 2 และ ประกาศผลสอบ gat pat 60 ครั้งที่ 1