สอบเข้ามหาวิทยาลัย


รับสิทธิ์ ติวฟรี!! คณะวิทย์ฯลาดกระบัง

เทคนิค เพื่อการสอบเข้าคณะวิทยาศาสตร์ โ่ดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคณะวิทยาศาสตร์ สจล และติวเตอร์ Boostup ======= 2 ขั้นตอนง่ายๆ รับคอร์สติวฟรีทันที ...


รวม TOP คณะ มหาวิทยาลัย ผู้ที่ยืนเลือกสูงสุดใน Admission Genius 60

>>โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติดแอดมิชชัน<< มหาวิทยาลัยยอดฮิต ณ วันที่ 27/05/2560 ========================================================= ...


TOP กลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ที่ยืนเลือกสูงสุดใน Admission Genius 60 (วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า โยธา คอม ยานยนต์ อุตสาหการ ฯลฯ)

>>โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติดแอดมิชชัน<< คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ วันที่ 9/05/2560 =================================== ...


TOP กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ที่ยืนเลือกสูงสุดใน Admission Genius 60 (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัลมีเดีย ฯลฯ)

>>โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติดแอดมิชชัน<< คณะวิทยาศาสตร์ ณ 17/05/2560 =================================== ...


TOP มหาวิทยาลัย ผู้ที่ยืนเลือกสูงสุดใน Admission Genius 60

>>โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติดแอดมิชชัน<< มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ วันที่ 17/05/2560 =================================== ...


TOP กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ผู้ที่ยืนเลือกสูงสุดใน Admission Genius 60 (มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิเทศฯ วารสาร อักษร รัฐฯ นิติฯ ฯลฯ)

>>โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติดแอดมิชชัน<< คณะอักษรศาสตร์ ณ วันที่ 16/05/2560 ===================================...


TOP กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ที่ยืนเลือกสูงสุดใน Admission Genius 60 (แพทย์ พยาบาล เภสัช ทันตะ ฯลฯ)

>>โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติดแอดมิชชัน<< คณะเภสัชศาสตร์ ณ วันที่ 12/05/2560 =================================== ...


TOP กลุ่มคณะบริหารธุรกิจ ผู้ที่ยืนเลือกสูงสุดใน Admission Genius 60 (บริหาร บัญชี เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจการบิน โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว ฯลฯ)

>>โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติดแอดมิชชัน<< คณะเศรษฐศาสตร์ ณ วันที่ 11/05/2560 =================================== คณะบัญชี ...


TOP กลุ่มคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ผู้ที่ยืนเลือกสูงสุดใน Admission Genius 60 (ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา ฯลฯ)

>>โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติดแอดมิชชัน<< คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ =================================== ขั้นตอนสมัครแอดมิชชัน ...