สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ภาพบรรยากาศงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 20

งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 20
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2558

 
บูธคณะต่างๆ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
บูธมหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU)

UploadImage

UploadImage

บูธมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)

UploadImage

UploadImage

UploadImage
บูธมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC)

UploadImage
บูธมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

UploadImage

UploadImage

UploadImage
บูธมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

UploadImage
บูธมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

UploadImage


น้องๆ ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวในงาน และกิจกรรมต่างๆ ได้จาก Admission Premium เราจะติดตามความเคลื่อนไหวมารายงานเป็นระยะๆ นะคะ

ภาพบรรยากาศ วันที่ 2 

UploadImage

UploadImage
UploadImageUploadImage

UploadImage
UploadImage

UploadImage