สอบเข้ามหาวิทยาลัย

‘รพ.ตำรวจ’ ยกเลิกความร่วมมือ ‘ม.สยาม’ ชี้ไม่มีอำนาจให้ ‘นศ.แพทย์’ มาเรียนคลินิกได้

รพ.ตำรวจยกเลิกความร่วมมือคณะแพทย์ฯ ม.สยาม ในการเป็นสถานที่เรียนระดับชั้นคลินิก ปีที่ 4-6 หลัง ม.สยามเปิดเปิดรับ นศ.แพทย์เมื่อปี 56 และรุ่นแรกต้องเรียนหลักสูตรคลินิกต้นปี 59 นี้ ด้านแพทยสภาแก้ปัญหาประสานจัดหาสถานที่ศึกษาต่อระดับคลินิกให้ และให้ ม.สยามงดรับ นศ.แพทย์ชั่วคราว


UploadImage

รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร

รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภา กล่าวถึงกรณีโรงพยาบาลตำรวจยกเลิกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสยามในการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์ ระดับชั้นคลินิก (ปีที่ 4-6) ว่า แพทยสภารับทราบปัญหาดังกล่าวในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 และ นำเข้าพิจารณาเป็นวาระด่วน ของคณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 มีมติในการแก้ปัญหาดังกล่าวดังนี้

1. สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม ชั้นปีที่ 1 ถึง 3 ทางแพทยสภาจะร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ดำเนินการจัดหาสถานที่ศึกษาต่อในระดับคลินิก ชั้นปีที่ 4-6 ให้กับนักศึกษาทุกคน ในมหาวิทยาลัยที่เปิดการศึกษาอยู่แล้ว โดยรายละเอียดคืบหน้านักศึกษาจะติดตามได้จากประกาศของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ต่อไป

2. ให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม หยุดพักการรับนักศึกษาแพทย์ใหม่ไว้ก่อน

3. สำหรับนักเรียนที่อยู่ระหว่างการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปี 2559 ทางแพทยสภา ได้ดำเนินการขอความร่วมมือจาก กสพท. ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว โดยรายละเอียดขอให้ ติดตามทางหน้าเว็บไซต์ กสพท. ต่อไป

"ขอให้นักศึกษาแพทย์มั่นใจว่า แพทยสภาจะติดตามช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกความร่วมมือดังกล่าวอย่างเต็มที่ทุกคน" อุปนายกแพทยสภา กล่าว

ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดย ศ.นพ.อมร ลีลารัศมี คณบดีได้ออกแถลงการณ์ 2 ฉบับเมื่อวันที่ 15 พ.ย.58 ว่า หลังจากที่มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดทำหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตและได้รับการรับรองจากแพทยสภา โดยมี MOU ร่วมกับ รพ.ตำรวจ ที่รับสอนหลักสูตรระดับชั้นคลินิก (ปีที่ 4-6) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เปิดคณะแพทยศาสตร์ และเริ่มรับนักศึกษาแพทย์ เมื่อปีการศึกษา 2556 และนักศึกษารุ่นแรกนี้จะต้องเข้าเรียนหลักสูตรระดับชั้นคลินิกในเดือน พ.ค.59 แต่ได้รับแจ้งจาก นายแพทย์ใหญ่ รพ.ตำรวจว่า ไม่มีอำนาจอนุญาตให้ นศ.แพทย์ ม.สยามมาศึกษาที่ รพ.ตำรวจได้ และเป็นการแจ้งที่กระทันหันทำให้ไม่สามารถเตรียมสถานศึกษาทางคลินิกใหม่ได้ทัน จึงได้นำเรื่องเข้าหารือแพทยสภา และได้ข้อสรุปการแก้ไขปัญหาตามรายละเอียดข้างต้น

ซึ่งขณะนี้ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามได้งดรับนักศึกษาแพทย์ชั่วคราว แต่ยืนยันว่าไม่มีการยุบหลักสูตร หลังจากสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องสถานศึกษาทางคลินิกได้แล้ว จะกลับมาเปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์อีกครั้ง