สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มกราคม 2560 มีคนไทยตกงาน 4.4 แสนคน เรียนอย่างไรไม่ตกงาน?


 
      รู้หรือไม่ว่า ? กว่า 19 ปี ในการเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนกระทั่งคว้าปริญญาและมีงานที่ดีทำ ถือว่าเป็นความโชคดีของหลาย ๆ คนที่ค้นพบตัวเองว่าอยากเรียนอะไร หรืออยากทำงานอะไร แต่เมื่อเปรียบเทียบเส้นทางการเรียนของเด็กไทยจำนวน 10 คน มีเพียง 1 คนเท่านั้น ที่เรียนจบอุดมศึกษา และสามารถหางานทำได้เลยทันที คำถามที่ตามมาก็คือ แล้วเด็กอีก 9 คนที่ไม่ได้ไปต่อละ เขาไปอยู่ที่ไหน จากผลการสำรวจพบว่าปัญหาหลักคือการที่ เด็กไม่สามารถค้นพบความถนัดของตนเอง ไม่มีทักษะพื้นฐานติดตัว ไม่รู้ว่าตนเองอยากเรียนอะไร ต่อให้สามารถเข้าเรียนอุดมศึกษาได้แต่ท้ายที่สุดกลับไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน      เคยสังเกตไหมว่า เวลาเราทำอะไรที่เราถนัด เรามักจะทำออกมาได้ดี การทำงานก็เช่นเดียวกันคะ เราเรียนทั้งหมด 19 ปีก็จริง แต่เราใช้ความรู้ที่มีในการประกอบการทำงานเกือบจะครึ่งชีวิต เพราะฉะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราเลือกเรียนในสิ่งที่เราชอบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เรากล้าต่าง พร้อมสร้างบัณฑิต ให้เป็นนักรบพันธุ์ใหม่ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ ความสามารถ และที่สำคัญเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต

จุดเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

    ใช้ระบบการเรียนรู้ในห้องเรียนแบบสากล ไม่เน้นการท่องจำ เพราะถ้าท่องจำแล้วไม่เข้าใจเรียนไปก็เท่านั้น เราจึงเน้นให้นักศึกษาเรียนด้วยการลงมือปฏิบัติและการร่วมพูดคุยสนทนา (Discuss)

เราเข้าใจปัญหาการศึกษาแบบเดิม 

     การมองว่าเด็กสายศิลป์จะไม่เก่งเท่ากับเด็กสายวิทย์ หรือเด็กสายอาชีพจะไม่เก่งแบบเด็กสายสามัญ นี่เป็นความเชื่อผิด ๆ ที่ฝังรากลึกลงในสังคมไทย ปิดกั้นการพัฒนาความสามารถและอนาคตของเด็ก เราควรหยุดให้เด็กต้องกลายเป็นฝ่ายรับเพียงฝ่ายเดียว หยุดยึดวิธีการเรียนการสอนที่เคยดีที่สุด ต้องรู้จักปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัย หากเด็กและผู้สอนได้มีปฏิสัมพันธ์  (Interactive) ในการเล่าเรียนล่ะ? ผลลัพธ์ที่ได้แบบไหนจะดีกว่ากัน 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT) เข้าใจและรู้ซึ้งในเรื่องนี้เป็นอย่างดี เราพยายามผลักดันและพัฒนาเด็กจากทุกสายวิชา ไม่ว่าจะเป็นวิทย์-คณิต ศิลป์-ภาษา สายอาชีพ หรือสายสามัญ โดยไม่แบ่งแยก เพื่อให้พวกเค้าได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ และได้ทดลองลงมือทำมันด้วยตัวเอง เพราะเราเข้าใจว่าเด็กแต่ละคนก็มีความฝันและความถนัดที่แตกต่างกันออกไป เราพร้อมเปิดโอกาสให้คุณซึมซับความรู้ได้อย่างเต็มที่ เพื่อความพร้อมสำหรับการทำงานแบบมืออาชีพ


 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หรือ MUT เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับ ป.ตรี ป.โท และป.เอก แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.mut.ac.th หรือติดต่อหมายเลข  0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 1105-1107ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.mut.ac.th/news-detail-156