สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กลับมาอีกครั้ง! 8 มหาวิทยาลัยของไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2018 (QS World University Rankings 2018)ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2018

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                              อันดับที่  245 **

   2. มหาวิทยาลัยมหิดล                                      อันดับที่  334 **

      3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                 อันดับที่  551-600

         4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                             อันดับที่  601-650

            5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                           อันดับที่ 750 - 800

               6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                  อันดับที่ 801 - 1000

                  7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   อันดับที่ 801 - 1000

                     8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                        อันดับที่ 801 - 1000


** จุฬาฯ ขยับอันดับขึ้นจากปีที่แล้ว 11 อันดับจาก 256 ส่วนมหิดลร่วงลงมา 51 อันดับจาก 283


โดยมีเกณฑ์การพิจารณาในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น

 1. ความมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการ (Academic Reputation)
 
 2. ทัศนคติของผู้จ้างงานต่อบัณฑิต (Employer Reputation) 

 3. สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา (Student to Faculty Ratio)  

 4. การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ (Citations per Faculty) 

 5. สัดส่วนอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติ (International Faculty Ratio & International Student Ratio)


สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่