สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สถาบันอิศราจับมือยูนิเซฟส่งเสริมสิทธิเด็กปี 10 มอบรางวัลประกวดข่าว-สารคดีเชิงข่าว

 UploadImage

      ผลงานข่าวเรื่อง “พรวิเศษ” สิทธิเด็กพิการไทย นสพ.คม ชัด ลึก คว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อหนังสือพิมพ์  ไทยพีบีเอสออนไลน์ รับรางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียง กับผลงานข่าวเรื่อง เด็กไทยฟันดี   วันที่ 24 พ.ย. 58 เวลา 13.00 น. สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบรางวัล “ข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก” ประจำปี 2558 โดยการสนับสนุนจาก องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ

       นายประสงค์ เลิศรัตนวิสทุธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา เปิดเผยว่า การประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กในสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในระดับอุดมศึกษาและหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในโรงเรียน ปี 2558 นี้ สถาบันอิศราร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ และนิสิตนักศึกษา ให้ความสนใจส่งผลงานข่าวและสารคดีเชิงข่าวด้านการส่งเสริมสิทธิเด็กเข้าประกวดจำนวนมาก

สำหรับผลการตัดสินรางวัลประเภทต่าง ๆ มีดังนี้

      รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ผลงานข่าวเรื่อง “พรวิเศษ” สิทธิเด็กพิการไทย โดย หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ส่วนรางวัลชมเชย มี 2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 1) ผลงานข่าวเรื่อง เปิดเทอมไปรบ รับน้องสยองขวัญ โดย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และ 2) ผลงานข่าวเรื่อง โลกร้ายออนไลน์ Cyberbullying โดย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

      รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียง มีผู้ส่งผลงานเข้ามาทั้งสิ้นสองผลงาน ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 1) ผลงานข่าวเรื่อง เด็กไทยฟันดี โดย นายสุรพงษ์ เพื่อช่อ สถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน์ และประเภทรางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียงฝึกปฏิบัติ มีผู้ส่งผลงานเข้ามาทั้งสิ้นหนึ่งผลงาน ประกอบด้วย รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ผลงานข่าวเรื่อง เด็ก 16 รับจ้างเที่ยว ภัยยุควัตถุนิยม โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

       รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ในปีนี้คณะกรรมการมีความเห็นว่า ไม่มีผลงานใดเข้าข่ายรางวัลชนะเลิศ แต่คณะกรรมการมีมติให้รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 1) ผลงานข่าวเรื่อง พรมแดน “ชีวิต” สิทธิ-สัญชาติ โดย สถานีโทรทัศน์ NOW26 รางวัลดีเด่น 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 1) ผลงานข่าวเรื่อง เด็กขายพวงมาลัยเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ โดย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 2) ผลงานข่าวเรื่อง นักเรียนอาเซียน โดย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 3) ผลงานข่าวเรื่อง เหยื่อตะกั่ว โดย มหาชัยเคเบิลทีวี และรางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 1) เปิดทุจริตวุฒิการศึกษา (โครงการ น.ส.ว.) จ.เพชรบุรี โดย สำนักข่าวไทย สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD 2) เพิ่มโทษใช้เด็กทำผิด โดย สำนักข่าวไทย สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD 3) ถอดบทเรียนหนูน้อยกอดศพแม่ ปลุกสังคมต้านทารุณกรรมเด็ก โดย สถานีโทรทัศน์ดิจิตอล นิวทีวี ช่อง 18 4) กว่าจะเป็น เด็กแว้น โดยสถานีโทรทัศน์ PPTV และ 5) เด็กถูกทิ้ง : ปัญหา สาเหตุและทางออก โดยสถานีโทรทัศน์ PPTV

      ส่วนรางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติออนไลน์ในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 1) ผลงานข่าวเรื่อง มือถือทำพิษวัยประถมส่องคลิปภาพลามกแพร่ว่อนเน็ต โดย หนังสือหอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดย ส่วนรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 1) ผลงานข่าวเรื่อง โรงเรียนสอนขับรถ รับหัดเด็ก พ่อแม่ช่วยหนุนลุกทำผิด โดย กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดย และ 2) ผลงานข่าวเรื่อง รอยสัก ! กับมุมมองทางสังคม โดย หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

       รางวัลหนังสือพิมพ์ในโรงเรียนส่งเสริมสิทธิเด็ก ประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ หนังสือพิมพ์น้ำร้อนนิวส์ โดย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38 จ.นครศรีธรรมราช ส่วนรางวัลชมเชย
มี 2 รางวัล รางวัลละ 2,500 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 1) หนังสือพิมพ์ฟ้าใหม่ โดย โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก และ 2) หนังสือพิมพ์ศรีนวลนิวส์ โดย โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล หนองแขม กรุงเทพฯ

      นอกจากพิธีมอบรางวัลโดยมี นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีและทูตพิเศษ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เป็นประธานในการมอบรางวัล ยังได้รับเกียรติจาก นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมมอบรางวัลหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในโรงเรียนส่งเสริมสิทธิเด็กอีกด้วย

      จากนั้นสถาบันอิศรายังจัดให้มีการเสวนา ถอดบทเรียน “หนังสือเด็กคลุมโม่ง” ซึ่งเป็นเรื่องที่เขียนถึงผลกระทบต่อเด็กในการนำเสนอข่าวจากสื่อมวลชนโดยเจาะลึก โดยมีการยกตัวอย่าง 4 กรณี และยังมีการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำข่าวด้วย การจัดประกวดดังกล่าว สถาบันอิศราเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน โดยร่วมมือกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนและนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและอื่น ๆ

ข้อมูลจาก : สำนักงานข่าวอิศรา