สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ในโครงการ AdmissionPremium OnTour 2017