สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทุนรับตรง เด็กหัวการค้า ม.หอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 59 ชิงทุนการศึกษาและรางวัลกว่า 20 ล้านบาท

     UploadImage

    แคมป์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางพื้นฐานให้เยาวชนสำหรับการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ โดยได้นำเอาองค์ความรู้ด้านการประกอบการแนวคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งแนะนำทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อบ่มเพาะเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็น Modern Entrepreneur โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมทั้งรับฟังแนวทางในการประกอบธุรกิจกับเจ้าของกิจการที่มีชื่อเสียง ทางโครงการฯ ได้จัดอบรมฟรีให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 หรือเทียบเท่า ที่สมัครเข้าร่วมโครงการมีสิทธิได้รับทุนการศึกษา และรางวัลเงินสด มูลค่ารวมกว่า 20 ล้านบาท พร้อมมีสิทธิทัศนศึกษาต่างประเทศ และลุ้นรางวัล Favorite vote สำหรับ คลิปที่ได้รับยอด like และ share สูงสุดเป็น Ipad air 1 เครื่อง

 

คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 หรือเทียบเท่า
 
ขั้นตอนการสมัครและการประกวด

เว็บไซต์โครงการ : ผู้สนใจเข้าร่วมกรอกใบสมัครในระบบออนไลน์ ที http://www.utcc.ac.th/bizcamp เลือกกรอกใบสมัครออนไลน์
 Youtube : จัดทำคลิปวีดิโอ (VDO) ในรูปแบบแนะนำตัวเอง พร้อมเนื้อหา แผนธุรกิจ “ธุรกิจในฝัน” ความยาวไม่เกิน 2 นาที
และให้ tag คำว่า “แคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก เด็กหัวการค้า” ไว้ที่คลิปที่นำเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
• แนะนำชื่อจริง นามสกุล ชื่อเล่น ระดับชั้นการศึกษา โรงเรียน จังหวัด 
• บอกรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะนิสัยตนเอง
• เล่าเกี่ยวกับธุรกิจในฝันของตนเอง ประกอบด้วยหัวข้อ แนวคิดธุรกิจในฝัน รูปแบบธุรกิจ ประเภทสินค้า กลุ่มเป้าหมาย (ลูกค้า)
• และความคาดหวังจากการทำธุรกิจนี้
 
Facebook : 
• กด LIKE Facebook Fanpage "แคมป์เด็กหัวการค้า UTCC"
• โพสท์คลิปจาก Youtube บน Facebook Fanpage "แคมป์เด็กหัวการค้า UTCC"
• รอให้คลิปของตนเองปรากฏบน timeline ของ Facebook Fanpage 
• กด Share โพสท์ตนเองจาก Facebook Fanpage "แคมป์เด็กหัวการค้า UTCC" พร้อมทั้ง Hashtag #เด็กหัวการค้า
ให้โพสต์ที่ปรากฏบน Timeline Facebook ของผู้สมัคร โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ Public ด้วย


กำหนดการ

-  ปิดรับสมัครวันที่ 22 ธันวาคม 2558 และรางวัล Favorite Vote โดยดูจากคลิปที่ได้รับยอด Like และ Share สูงสุด
จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2558
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ได้ที่ Facebook : แคมป์เด็กหัวการค้า UTCC
และเว็บไซต์โครงการ www.utcc.ac.th/bizcamp
- ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้าค่ายและพักค้างคืนภายใน ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 มกราคม 2559 เพื่อเข้าอบรม แข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจรอบสุดท้าย (มีอาหาร และเครื่องดื่มของโครงการฯ รับรองผู้ร่วมแคมป์ตลอดการจัดงาน)
ประกาศผลการตัดสินรอบสุดท้ายจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และรับรางวัลทุกประเภทในวันที่ 10 มกราคม 2559

รางวัลประกอบด้วย
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบเต็มจำนวนของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยใน 10 คณะวิชา
รางวัลเงินสด แบ่งเป็น 3 อันดับ
ทัศนศึกษาต่างประเทศ (เฉพาะทีมชนะเลิศ)
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีประเภทต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยใน 10 คณะวิชา

หมายเหตุรางวัลทุนการศึกษาไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ การตัดสินของคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยถือเป็นที่สิ้นสุด
รายละเอียดของรางวัลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 

ลิงก์รับสมัคร คลิกที่นี่
รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่