สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โอกาสดีสำหรับน้องๆ ร่วมออกแบบและประกวด LOGO สะสมไว้เป็น Portfolioโอกาสดีสำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา นักออกแบบ และประชาชนทั่วไป ที่รักการออกแบบ ร่วมส่งผลงานออกแบบและประกวด LOGO ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ที่สำคัญสามารถสะสมไว้เป็น Portfolio ได้ด้วยนะเด็กๆ หากสนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ไฟล์แนบ หรือ www.onde.go.th

แนวคิดในการออกแบบ 
- สามารถสื่อสารให้เข้าใจถึงภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) 
- การออกแบบตราสัญลักษณ์ ต้องมีรูปแบบที่แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของสำนักงานฯ
- การออกแบบตราสัญลักษณ์ ต้องมีรูปแบบเรียบง่าย โดดเด่น/น่าสนใจ จดจำง่าย และประทับใจแก่ผู้พบเห็น

กติกาการส่งผลงานที่ออกแบบ
- ผลงานจะต้องมี "สีสัญลักษณ์" ของหน่วยงาน คือ สีม่วง
- ผลงานจะต้องสื่อความหมายถึงนวัตกรรมดิจิทัล การขับเคลื่อนและการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อนำประเทศสู่ยุค 4.0 และ Digital Economy เต็มรูปแบบ
- ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สามารถส่งผงงานได้จำนวนคนละไม่เกิน 3 ชิ้น
- รูปแบบมีความโดดเด่น น่าสนใจ น่าจดจำ และเข้าใจง่าย โดยผู่ส่งผลงานต้องส่งแนวคิดที่ใช้ในการออกแบบ มาพร้อมกับตราสัญลักษณ์ที่เสร็จสมบูรณ์เพื่อประกอบการพิจารณา
- เนื้อหา ภาพประกอบ ข้อความ หรือส่วนประกอบอื่นๆ ในตราสัญลักษณ์ต้องสื่อสารอยู่ในศีลธรรมอันดี ไม่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้ได้รับความเสียหาย ชี้นำให้กระทำการใดๆ ในทางมิชอบ
- ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานรูปแบบใหม่ ไม่เหมือน หรือซ้ำกับผลงานที่มีการเผยแพร่มาก่อน และผลงานดังกล่าวต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
- ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก หากมีการนำภาพหรือสัญลักษณ์อื่นใดมาเป็นองค์ประกอบในการจัดทำชิ้นงาน ต้องมีความถูกต้องตามกฏหมายลิขสิทธิ์