สอบเข้ามหาวิทยาลัย

SPU BU ABAC 3 มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ "ปั้นนักศึกษาเป็นเถ้าแก่น้อย" ร่วมกระทรวงพาณิชย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 3 มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ ร่วมมือกับกระทรวงพานิชย์ จัดหลักสูตร "บี ยัวร์ โอน บอส" ปั้นนักศึกษาเป็นเจ้าของกิจการ ผ่านการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ ลดอัตราการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่ และแจ้งเกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่ในระบบเศรษฐกิจ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว. พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ จัดหลักสูตรบี ยัวร์ โอน บอส เพื่อฝึกอบรมนักศึกษาชั้นปี 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจลงทุนธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ ให้มีความรู้ที่ถูกต้อง ในการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาเมื่อจบมา สามารถก้าวเข้าสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ ผ่านการลงทุนในระบบแฟรนไชส์ได้อย่างสะดวกทันที

 
 
 

“ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมา ผู้สนใจลงทุนธุรกิจ แฟรนไชส์ในประเทศไทย ยังขาดข้อมูลในเรื่องดังกล่าว ทำให้ไม่กล้าตัดสินใจลงทุน หรือในบางกรณีเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดและกลายเป็นความขัดแย้งหรือข้อพิพาทระหว่างเจ้าของธุรกิจและผู้ลงทุนในระบบแฟรนไชส์ ดังนั้นจึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าวฯ ขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้นักศึกษา และผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง และกล้าตัดสินใจลงทุน โดยเฉพาะเด็กที่กำลังจะจบการศึกษา ถือว่าเป็นคนที่มีไฟ และเริ่มค้นหาความต้องการด้านอาชีพของตนเองสำหรับอนาคต ซึ่งการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์นั้น สามารถช่วยลดอัตราการว่างงาน ให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาได้ ขณะเดียวกัน ยังทำให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย”
ปัจจุบันนี้ สถาบันการศึกษาต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตบัณฑิต ให้เป็นนักบริหารธุรกิจเพิ่มมากขึ้น จึงได้เสริมทักษะความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดเชิงบริหาร ที่สามารถปฏิบัติการได้จริง เพื่อสร้างผู้ประกอบธุรกิจในช่วงที่เด็กกำลังมีไฟ และเริ่มค้นหาความต้องการของตัวเอง โดยในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมนี้  แบ่งออกเป็น 3 ครั้ง ใน 3 มหาวิทยาลัยก่อน คือ

วันที่ 5 ก.ค.นี้ ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วันที่ 24 ส.ค. ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
และวันที่ 29 ส.ค.ที่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา


โดยนักศึกษาหรือประชาชนที่สนใจ สามารถเลือกสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวแนะนำสาขาที่น่าสนใจหากน้องๆ อยากเป็นเจ้าของกิจการ
บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
สาขาการเป็นเจ้าของธุรกิจ (BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN ENTREPRENEURSHIP)ขอบคุณข่าว และภาพจาก : เดลินิวส์