สอบเข้ามหาวิทยาลัย

10 ประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก 2017 เอเชียไม่น้อยหน้า ติดมา 4 ประเทศ!


เวิลด์อีโคโนมิกฟอรั่ม (World Economic Forum) เผยแพร่บทความร่วมกับ เว็บไซต์บิสสิเนสอินไซเดอร์ เกี่ยวกับผลสำรวจของอินเตอร์เนชั่นส์ จากการสำรวจคนที่ทำงานในต่างประเทศ 14,300 คน จาก 174 ประเทศ และอาศัยอยู่ใน 191 ประเทศ โดยพวกเขาได้ประเมินหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับชีวิตในต่างประเทศ 43 ด้าน เช่น ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย ค่าครองชีพ และคุณภาพการศึกษา 
โดยใน ด้านการศึกษา ได้สอบถามจากชาวต่างชาติที่มีลูกต้องรับการศึกษาในประเทศนั้นๆ ผลการสำรวจพบว่า ประเทศที่ระบบการศึกษามีคุณภาพดีที่สุด หรือมีคุณภาพของการศึกษาจัดอยู่ในกลุ่มยอดเยี่ยม อันดับ 1 ได้แก่ ฟินแลนด์ รองลงมา คือ สิงคโปร์ อันดับ 3 เป็น สวิตเซอร์แลนด์ อันดับ 4 คือ เกาหลีใต้ อันดับ 5 ฮ่องกง อันดับ 6 อิสราเอล อันดับ 7 เบลเยียม อันดับ 8 ไต้หวัน อันดับ 9 เนเธอร์แลนด์ และอันดับ 10 ออสเตรเลีย 
ซึ่งจากผลสำรวจดังกล่าวจะเห็นได้ว่า มีประเทศในโซนทวีปเอเชียติดอันดับ ถึง 4 ประเทศ และแม้ว่าในรายละเอียดของผลสำรวจ พ่อแม่ผู้ปกครองหลายๆ ประเทศ ใน 10 อันดับนี้จะระบุว่า มีปัญหาบ้างในเรื่องค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาที่ค่อนข้างสูงและการเข้าถึงระบบการศึกษาค่อนข้างต่ำ แต่โดยรวมถือว่ายอมรับได้เมื่อแลกกับคุณภาพการศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยมที่มา :
www.bbc.com
www.weforum.org