สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดวิทยาลัยแห่งใหม่ ภายใต้ชื่อ วิทยาลัยนานาชาติสังคมศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ (DPU-ICSC)

        UploadImage


       มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดวิทยาลัยแห่งใหม่ ภายใต้ชื่อ วิทยาลัยนานาชาติสังคมศาสตร์  และนิเทศศาสตร์ (DPU-ICSC) โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บุญเสริม วีสกุล อธิการบดีกิตติคุณ เป็นประธานในการเปิดป้ายวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ อธิการบดี และ ดร.ฮาเวล กู้ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติสังคมศาสตร์และนิเทศศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยาน ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อเร็วๆ นี้