สอบเข้ามหาวิทยาลัย

บรรยาย TCAS 5 รอบสอบเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ ให้กับน้องๆ ม.6 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง

บรรยาย TCAS 5 รอบสอบเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่
และเทคนิคการทำแฟ้มสะสมผลงาน

ให้กับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง 

โดย : พี่พี Admission Premium