สอบเข้ามหาวิทยาลัย

นักกฎหมายตัวจิ๋ว ได้เวลาของคุณแล้วแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

       ขอเชิญชวนนักกฎหมายรุ่นเยาว์ผู้มีส่วนกำหนดอนาคตประเทศไทย รวมทีมเป็นตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายบนเวทีระดับประเทศ
 

       คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชิญชวนน้องๆ ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 โรงเรียนละ 1 ทีม ทีมละ 2 คน

     - โรงเรียนที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันผ่านเว็บไซต์ได้ที่
ตามลิงค์ด้านล่างนี้ ภายในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 และโปรดยื่นเอกสารคำรับรองของผู้เข้าร่วมแข่งขัน ในวันแข่งขัน

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่
 
รางวัล

   1. ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับ ถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเกียรติบัตร เงินรางวัล 20,000 บาท และทุนการศึกษา 100% ของค่าหน่วยกิตสำหรับตัวแทนทั้งสองคน เมื่อเข้าศึกษาคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม*

   2. ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร เงินรางวัล 10,000 บาท และทุนการศึกษา 50% ของค่าหน่วยกิตสำหรับตัวแทนทั้งสองคน เมื่อเข้าศึกษาคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม*

   3. ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จะได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร เงินรางวัล 5,000 บาท และทุนการศึกษา 50% ของค่าหน่วยกิตสำหรับตัวแทนทั้งสองคน เมื่อเข้าศึกษาคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม*

   4. ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 3 และที่ 4 จะได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท

   5. ตัวแทนของทุกทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับทุนการศึกษา 40,000 บาท เมื่อสมัครเรียนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม*

    *หมายเหตุ รางวัลประเภททุนการศึกษาทุกรางวัล เป็นทุนการศึกษาเพื่อใช้สมัครเรียนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน ในปีการศึกษา 2561 ผู้ได้รับทุนต้องสมัครและลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561