สอบเข้ามหาวิทยาลัย

4 ขั้นตอนการสมัคร โครงการ PRETCAS'61 เจาะลึกข้อสอบ วิเคราะห์โอกาสติด พิชิตทุกสนาม       PRETCAS’61 คือ โครงการที่จะทำให้นักเรียนได้ทราบคะแนนสอบของตัวเองก่อนจะยื่นเลือกคณะสาขาใน TCAS รอบที่ 2 และ 3 โดยในโครงการจะเป็นการทดลองสอบข้อสอบกลาง ประกอบด้วย GAT PAT 9 วิชาสามัญ และวิชาเฉพาะแพทย์ ซึ่งครอบคลุมการสอบโครงการใหญ่ๆ เช่น จุฬา ธรรมศาสตร์ มศว โควตา มช. โควตา มข. โควตา ม.อ. เป็นต้น 

      โดยวิธีการสมัครมีเพียงแค่ 4 ขั้นตอน แต่สิ่งที่อยากให้น้องๆเตรียมข้อมูลไว้ก่อนว่า "เราอยากเรียนต่อคณะ สาขา อะไร" ส่วนในเรื่องแต่ละคณะ สาขา ใช้องค์ประกอบคะแนนอะไรบ้าง สบายใจได้เลย เพราะเราช่วยรวบรวมข้อมูลไว้ให้น้อง ๆ แล้ว พร้อมสมัครกันแล้วหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วสมัครไปพร้อมกันเลย

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าหน้าเว็บไซต์โครงการ 
http://www.admissionpremium.com/pretcas/


ขั้นตอนที่ 2 : เลือกแผนการเรียน และ คณะที่สนใจ อยากจะศึกษาต่อขั้นตอนที่ 3 : เลือกมหาวิทยาลัยที่อยากศึกษาต่อ (เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยใช้คะแนนที่แตกต่างกัน ในบางคณะ สาขา)ขั้นตอนที่ 4 : ยืนยันการสมัคร

   (สมัครแบบฟรี ไม่ต้องชำระค่าสมัคร สมัครแบบ Premium ชำระค่าสมัครได้ตามยอดที่ต้องชำระ ดูขั้นตอนการชำระเงินแบบละเอียด วิธีการชำระเงินแบบ Premium โครงการ PRETCAS'61)


     ส่วนในรูปแบบการสอบมีแบบใดบ้าง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  รูปแบบการจัดสอบ PRETCAS’61 เป็นอย่างไร ?