สอบเข้ามหาวิทยาลัย

แสตมฟอร์ด เปิดสัปดาห์สอบตรงและสัมภาษณ์ทุน 50% และ 100% พร้อมรับส่วนลดพิเศษ 8,000 บาท


โครงการทุน เด็ก INTER สัปดาห์สอบตรง : 16 – 21 ตุลาคม 2560

     วันสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา 100% และ 50%  : 20 – 21 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด พระราม 9 และ หัวหิน แคมปัส พิเศษ! รับส่วนลด 8,000 บาท เมื่อลงทะเบียนเรียน วันนี้ – 30 พ.ย. 60
 
     โดยเริ่มเรียน มีนาคม และกรกฎาคม ปีการศึกษา 2561 (เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด) จองที่นั่งสอบได้แล้ววันนี้ โทร 02 769 4056

สาขาที่เปิดสอน

     - การจัดการธุรกิจการบิน
     - การจัดการการโรงแรมนานาชาติ
     - การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
     - การเป็นเจ้าของธุรกิจ
     - การตลาด
     - การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
     - ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
     - การจัดการอีเว้นท์
     - การเงินและการธนาคาร
     - การบัญชี
     - นิเทศศาสตร์
     - การออกแบบสื่อสร้างสรรค์
     - ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ