สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สทศ. รับสมัครสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครถึง 15 ต.ค. นี้เท่านั้น

       สทศ. รับสมัครสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 เฉพาะนักเรียนเทียบเท่า ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครถึง 15 ต.ค. ที่ http://www.niets.or.th 


     หมายเหตุ : นักเรียนที่กำลังศึกษา ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 ไม่ต้องสมัครด้วยตนเอง ทั้งนี้เพราะโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาได้ส่งรายชื่อให้ สทศ. แล้ว