สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ค่าย TUE FREE ครั้งที่ 32 จัดติว PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ให้น้อง ม.ปลาย เปิดรับสมัคร - 31 ตุลาคม 2560


     ค่าย TUE FREE ครั้งที่ 32 จัดทำขึ้นเพื่อให้น้อง ๆ ม.5 และ ม.6 สายวิทย์ได้รับความรู้ในการสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT3) ซึ่งจัดสอนโดยพี่ ๆ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัย และภายในค่ายยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมากมาย หลังจากจบค่ายพี่ ๆ รับประกันว่าน้อง ๆ จะได้รับความมรู้ ความสนุก และเพื่อนใหม่แน่นอน
 
ระยะเวลาค่าย 
 
     ⁃ 13-17 ธันวาคม 2560
 
ระยะเวลาสมัคร

     ⁃ วันนี้-31ตุลาคม 2560

สถานที่
   
     ⁃ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพรเจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ลักษณะค่าย

     ⁃ ค่ายค้างคืน (5 วัน 4 คืน)
 
คุณสมบัติน้อง 

     ⁃ ม.5-6 สายวิทย์
     ⁃ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
     ⁃ ร่างกายไม่เป็นอุปสรรค
     ⁃ สามารถอยู่ค่ายได้ตลอด
     ⁃ ผู้ปกครองอนุญาติ
 
หลักฐานการสมัคร
 
     ⁃ ใบสมัครค่ายติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว
     ⁃ ใบขออนุญาตผู้ปกครอง
     ⁃ ใบปผ.1

ประกาศผล 
 
     ⁃ 10 พฤศจิกายน 2560

     สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2560 (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์) ที่อยู่ ชุมนุมวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพรเจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. 10520 

ติดต่อสอบถาม : พี่เป้  099-962-9936 พี่เบสท์ 090-9799432