สอบเข้ามหาวิทยาลัย

[UPDATE] จัดหนัดจัดเต็ม.. กับ Open House 8 มหาวิทยาลัย ในเดือนพฤศจิกายนนี้!             นอกเหนือจากค่ายต่างๆที่แต่ละมหาวิทยาลัยได้จัดให้น้องๆ ได้เข้าร่วมกันแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่เรียนว่าน้องๆ ม.ปลาย หลายคนรอคอยคืองาน Open House หรืองานเปิดบ้าน ที่แต่ละมหาวิทยาลัยจะจัดเต็มในการให้น้องๆ ได้เข้าชมสถานที่เรียนจริง ได้ทดลอง Workshop ของจริง พร้อมทั้งเป็นการแนะนำให้คำปรึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการเรียนการสอนแต่ละมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ 

             สำหรับในเดือนพฤศจิกายน ต้อนรับหน้าหนาวแบบนี้ ก็มี 8 มหาวิทยาลัยที่จัดในช่วงระยะเวลาไล่เลี่ยกัน จะมีมหาวิทยาลัยใดบ้างนั้น มาติดตามกันเลย :)

1. มหิดลวิชาการ '60 เปิดบ้านมหิดล (MAHIDOL OPEN HOUSE)

3-4 พฤศจิกายนนี้ เวลา 08.30-16.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม

[ รายละเอียดงาน ]


             สำหรับ Mahidol Open House ก็มีคณะมากมายให้น้องๆ ได้เข้าชม นั่นคือ คณะสัตวแพทยศาสตร์ / วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา / วิทยาลัยศาสนศึกษา / วิทยาลัยดุริงยางคศิลป์ / คณะเทคนิคการแพทย์ / คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / วิทยาลัยนานาชาติ / คณะพยาบาลศาสตร์ / วิทยาเขตกาญจนบุรี / วิทยาลัยราชสุดา / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะเภสัชศาสตร์ / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (แพทย์แผนไทยประยุกต์) / คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี / คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตอำนาจเจริญ / คณะวิทยาศาสตร์ 


2. OPEN HOUSE SSRU 2017

7-8 พฤศจิกายนนี้ เวลา 08.00-16.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ รายละเอียดงาน ]


            ภายในงานพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การแนะแนวหลักสูตร การแสดง ของรางวัลต่างๆ มากมาย การสาธิตผลงานการจัดการเรียนการสอน โดยอาจารย์และนักศึกษา นอกจากนี้ สิทธิพิเศษเฉพาะน้องๆ ที่เข้าร่วมงานจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เหลือเพียง 250 บาท เท่านั้น


 

3. นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 และ CMU OPEN HOUSE ครั้งที่ 4

9-10 พฤศจิกายนนี้ เวลา 08.00-16.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

[ รายละเอียดงาน ]


            ส่วน CMU OPEN HOUSE ก็มีคณะมากมายให้น้องๆ ได้เข้าชม นั่นคือ มนุษยศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / วิจิตรศิลป์ / สังคมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / วิศวกรรมศาสตร์ / เกษตรศาสตร์ / เภสัชศาสตร์ / เทคนิคการแพทย์ / พยาบาลศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร / สัตวแพทยศาสตร์ / บริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์ / สถาปัตยกรรมศาสตร์ / การสื่อสารมวลชน /  รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ / และนิติศาสตร์ มีเพียงคณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์เท่านั้นที่ไม่เปิดให้เข้าชม


4. AU OPEN HOUSE 2017 : The Creator of Tomorrow

9-10 พฤศจิกายนนี้ เวลา 09.00-15.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

[ รายละเอียดงาน ] / [ ลงทะเบียนออนไลน์ ]


            แนะแนวการศึกษาต่อของแต่ละคณะของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ตั้งแต่ระดับ ป.ตรี-โท-เอก และแนวทางการศึกษาต่อต่างประเทศ กิจกรรมพบปะรุ่นพี่ และศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียง กิจกรรมแข่งขันเพื่อชิงทุนการศึกษา รวมทั้ง Workshop และการแสดงดนตรีจากศิลปิน ผู้เชี่ยวชาญในวงการเพลงอีกด้วย!

5. SWU OPEN HOUSE 2017 - เปิดบ้านศรีนครินทรวิโรฒ 2560

10-11 พฤศจิกายนนี้ เวลา 08.30-16.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร

[ รายละเอียดงาน ] / [ ลงทะเบียนออนไลน์ ]


            ในส่วน SWU OPEN HOUSE 2017 นั้น ก็มีเข้าร่วมทั้งหมด 16 คณะ 4 วิทยาลัย ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ / คณะทันตแพทยศาสตร์ / คณะพยาบาลศาสตร์ / คณะเภสัชศาสตร์ / คณะกายภาพบำบัด / คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร / คณะวิทยาศาสตร์ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะพลศึกษา / คณะมนุษยศาสตร์ / คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / คณะศิลปกรรมศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์ / คณะสังคมศาสตร์ / คณะเศรษฐศาสตร์ / คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม / วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม / วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย / วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน / วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

6. Open House “Gracious Hospitality 4.0” by Dusit Thani College

21 พฤศจิกายนนี้ เวลา 08.30-16.00 น.
ณ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

[ รายละเอียดงาน ] / [ ลงทะเบียนออนไลน์ ]


            โดยมีจุดประสงค์ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับข้อมูลและสัมผัสประสบการณ์การเรียนการสอนด้านการโรงแรมและการบริการโดยตรง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกสาขาวิชาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
            นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆ จากชมรมต่างๆ ของนักศึกษา การออกบูธจำหน่ายอาหาร (Food Fair) โดยนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร (นานาชาติ) และพลาดไม่ได้กับการสาธิตการประกอบอาหารจากศิษย์ปัจจุบันของวิทยาลัยดุสิตธานี ที่ไปคว้ารางวัลระดับประเทศมาแล้ว

7. DPU OPEN HOUSE 2017

23-24 พฤศจิกายนนี้ เวลา 08.30-16.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

[ รายละเอียดงาน ] / [ ลงทะเบียนออนไลน์ ]


            ปักหมุดคณะในฝัน เลือกเรียนสาขาที่ตอบโจทย์ เปลี่ยนใจสู่สายการเรียนที่ใช่ พร้อมต่อยอดไอเดียธุรกิจกับกูรูแถวหน้า และทุนการศึกษาจากทุกคณะแบบจัดเต็ม! 

8. KASEMBUNDIT UNIVERSITY OPEN HOUSE 

23-25 พฤศจิกายนนี้ เวลา 09.30-16.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

[ รายละเอียดงาน ] / [ ลงทะเบียนออนไลน์ ]


            ขอเชิญน้องๆ ร่วมสัมผัส.ประสบการณ์จริงในรั้วมหาวิทยาลัย และเยี่ยมชมคณะโดนใจ ใน KASEM Open House เปิดประตูสู่รั้วเกษมบัณฑิต