สอบเข้ามหาวิทยาลัย

“SCIENCE HIT วิทยาศาสตร์ทันสมัย” รายการสาระความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่สร้างรายได้หรือลดรายจ่ายได้ถึงปีละมากกว่า 100 ล้านบาท

     หลายคนอาจจะมองว่าวิทยาศาสตร์คือเรื่องไกลตัว แต่จริง ๆ แล้ววิทยาศาสตร์ใกล้ตัวเรานิดเดียว และยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนสร้างงาน สร้างรายได้ ร่วมค้นหาคำตอบกับรายการ “SCIENCE HIT วิทยาศาสตร์ทันสมัย” รายการสาระความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้าถึงทุกพื้นที่ เริ่ม 15 ตุลาคมนี้ ทุกวันจันทร์ และวันพุธ เวลา 11.30 – 12.00 น.

     ปัจจุบันมีผู้รับประโยชน์จากการนำ วทน. ไปใช้ปีละไม่น้อยกว่า 20,000 – 30,000 คน สร้างรายได้หรือลดรายจ่ายได้ถึงปีละมากกว่า 100 ล้านบาท กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยังมีผลงานวิจัยและพัฒนาที่ประสบผลสำเร็จจากการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เข้าไปช่วยแก้ปัญหาของชาวบ้านและชุมชน ผ่านกลไกเครือข่าย “คลินิกเทคโนโลยี” ที่มีอยู่ทั่วประเทศถ่ายทอดไปยังชุมชนหรือท้องถิ่น


     ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตั้งใจผลิตรายการนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนไทยโดยเฉพาะชาวบ้านหรือชุมชนต่างๆ ได้เห็นว่า วทน.ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างงาน เพิ่มรายได้ ได้จริง ๆ รูปแบบของรายการ “SCIENCE HIT วิทยาศาสตร์ทันสมัย”
 

สนใจติดตามข้อมูลข่าวสาร
Facebook SCIENCE HIT วิทยาศาสตร์ทันสมัย