สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ยังไงล่ะ? ทักษะภาษาอังกฤษของไทยเข้าขั้น "แย่" รั้งอันดับ 53 จาก 80 ประเทศ!


เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งผลสำรวจระดับนานาชาติที่น่าสนใจ และช่วยสะท้อนให้เราเห็นผลของการศึกษาในภาพรวมของประเทศได้ชัดเจน เมื่อ Education First สถาบันสอนภาษาอังกฤษระดับโลก เปิดเผยรายงานการจัดอันดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของแต่ละประเทศ ประจำปี 2017

โดยสำรวจทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้คนใน 80 ประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และแบ่งผลการจัดอันดับออกเป็น 5 กลุ่มประเทศ คือ กลุ่มประเทศที่มีทักษะภาษาอังกฤษ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และ ต่ำมาก ตามแผนภาพด้านล่าง


ภาพจาก www.ef.co.th

ซึ่งจากข้อมูลข้างต้น สรุปออกได้ว่า ประเทศที่ประชากรมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษดีที่สุดในโลก คือ เนเธอร์แลนด์ รองลงมา คือ สวีเดน เดนมาร์ก นอร์เวย์ สิงคโปร์ ฟินแลนด์ ลักเซมเบิร์ก และ แอฟริกาใต้ ตามลำดับ โดยจะสังเกตได้ว่ากลุ่มประเทศอันดับท็อปเหล่านี้ ล้วนมีระบบการศึกษาที่คล้ายกัน คือ นักเรียนต้องเรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับตั้งแต่ระดับประถมศึกษา โดยครูที่สอนจะเน้นความสำคัญของการพูดให้คล่องมากกว่าการท่องจำไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ส่วนประเทศที่มีทักษะภาษาอังกฤษรั้งอันดับท้าย 5 ประเทศ ได้แก่ แอลจีเรีย กัมพูชา ลิเบีย อิรัก และลาว อยู่ในอันดับท้ายสุด นอกจากนี้ อีกข้อมูลที่น่าสนใจคือ ประเทศไทยติดอันดับที่ 53 จาก 80 ประเทศ นั่นหมายความว่า เราถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่ ทักษะภาษาอังกฤษต่ำ โดยมีคะแนนน้อยกว่าบังกลาเทศ ปากีสถาน และคิวบา 

ภาพจาก www.ef.co.th

สำหรับภาพรวมทวีปเอเชียมีทักษะภาษาอังกฤษดีที่สุดเป็นอันดับสองรองจากทวีปยุโรป ขณะที่ตะวันออกกลางเป็นภูมิภาคที่รั้งท้าย แม้จะมีการทุ่มเทเงินทุนสำหรับการศึกษาภาษาอังกฤษก็ตาม และถ้าจะดูในมุมประเทศอาเซียน จะเห็นชัดว่า ประเทศที่ทักษะภาษาอังกฤษดีที่สุด คือ สิงคโปร์ ที่ติดอันดับ 5 ของโลก รองลงมาคือ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย กัมพูชา และลาว 


ที่มา :
www.ef.co.th
news.voicetv.co.th