สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมข้อสอบ PAT1 วิชาคณิตศาสตร์ ปี พ.ศ.2552 - 2560


รวมข้อสอบ PAT1 วิชาคณิตศาสตร์ ปี พ.ศ.2552 - 2560

ข้อสอบ PAT 1 ปี 2552
    PAT 1 (มี.ค. 52) ไฟล์แนบ
    PAT 1 (ก.ค. 52) ไฟล์แนบ
    PAT 1 (ต.ค. 52) ไฟล์แนบ

ข้อสอบ PAT 1 ปี 2553
    PAT 1 (มี.ค. 53) ไฟล์แนบ
    PAT 1 (ก.ค. 53) ไฟล์แนบ
    PAT 1 (ต.ค. 53) ไฟล์แนบ

ข้อสอบ PAT 1 ปี 2554
    PAT 1 (มี.ค. 54) ไฟล์แนบ
    PAT 1 (ธ.ค. 54) ไฟล์แนบ

ข้อสอบ PAT 1 ปี 2555
    PAT 1 (มี.ค. 55) ไฟล์แนบ
    PAT 1 (ต.ค. 55) ไฟล์แนบ

ข้อสอบ PAT 1 ปี 2556
    PAT 1 (มี.ค. 56) ไฟล์แนบ

ข้อสอบ PAT 1 ปี 2557
    PAT 1 (มี.ค. 57) ไฟล์แนบ
    PAT 1 (เม.ย. 57) ไฟล์แนบ
    PAT 1 (พ.ย. 57) ไฟล์แนบ

ข้อสอบ PAT 1 ปี 2558
    PAT 1 (มี.ค. 58) ไฟล์แนบ
    PAT 1 (ต.ค. 58) ไฟล์แนบ

ข้อสอบ PAT 1 ปี 2559
    PAT 1 (มี.ค. 59) ไฟล์แนบ
    PAT 1 (ต.ค. 59) ไฟล์แนบ
 
ข้อสอบ PAT 1 ปี 2560

    PAT 1 (มี.ค. 60) ไฟล์แนบ
ขอบคุณข้อสอบจากRATH Center