สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมข้อสอบ PAT2 วิชาวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ.2552 - 2559


รวมข้อสอบ PAT2 ปี 52-59

ข้อสอบ PAT2 2552
   -PAT2 วันที่ 8 มี.ค. 2552 
ไฟล์แนบ
   -PAT2 วันที่ 12 ก.ค. 2552 ไฟล์แนบ
   -PAT2 วันที่ 11 ต.ค. 2552 ไฟล์แนบ

ข้อสอบ PAT2 2553
   -PAT2 วันที่ 7 มี.ค. 2553 
ไฟล์แนบ
   -PAT2 วันที่ 4 ก.ค. 2553 ไฟล์แนบ
   -PAT2 วันที่ 10 ต.ค. 2553 ไฟล์แนบ

ข้อสอบ PAT2 2554
   -PAT2 วันที่ 6 มี.ค. 2554 
ไฟล์แนบ
   -PAT2 วันที่ 9 ต.ค. 2554 ไฟล์แนบ

ข้อสอบ PAT2 2555
   -PAT2 วันที่ 4 มี.ค. 2555 
ไฟล์แนบ
   -PAT2 วันที่ 7 ต.ค. 2555 ไฟล์แนบ

ข้อสอบ PAT2 2556
   -PAT2 วันที่ 3 มี.ค. 2556 
ไฟล์แนบ

ข้อสอบ PAT2 2557
   -PAT2 วันที่ 9 มี.ค. 2557 
ไฟล์แนบ
   -PAT2 วันที่ 27 เม.ย. 2557 ไฟล์แนบ
   -PAT2 วันที่ 23 พ.ย. 2557 ไฟล์แนบ

ข้อสอบ PAT2 2559
   -PAT2 วันที่ 30 ต.ค. 2559 
ไฟล์แนบ