สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการสมัครสอบ GAT/PAT


       สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะเปิดสมัครสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ จะต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ม.6 หรือ สูงกว่า ม.6 ขึ้นไป มีกำหนดการดังนี้
 
  • สมัครสอบ :  22  พฤศจิกายน – 25  ธันวาคม  2560
เปิดระบบ   วันรับสมัครสอบวันแรก เวลา 9.00 น.  ปิดระบบ  วันรับสมัครสอบวันสุดท้าย เวลา 23.59 น.
 
  • ชำระเงิน : 22  พฤศจิกายน – 26  ธันวาคม  2560
เปิดระบบ   วันรับชำระเงินวันแรก   เวลา 9.00 น.  ปิดระบบ  วันรับชำระเงินวันสุดท้าย เวลา 20.00 น.
 
  • วันสอบ : 24 – 27  กุมภาพันธ์  2561
  • ประกาศผลสอบ : 5  เมษายน  2561


ขั้นตอนการสมัครสอบ GAT/PAT
 
ขั้นตอนที่ 1 
 
       เข้าระบบ GAT/PAT ตรงหัวข้อ ต้องการเข้าระบบ และคลิกเลือก สำหรับผู้สมัครสอบ (ต้องการลงทะเบียน หรือสมัครสอบ หรือเข้าระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลตนเอง) 
ขั้นตอนที่ 2 
 
เลือก ลงทะเบียน (รายใหม่) หรือเข้าระบบ (รายเก่า หรือผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว) 
ขั้นตอนที่ 3
 
ผู้สมัครรายใหม่ ลงทะเบียน จนได้ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (กรอกข้อมูลส่วนตัว)
 


 
ขั้นตอนที่ 4
 
ต้องการสมัครสอบ ให้ล็อคอินเข้าระบบ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ เลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่านของตนเอง
(ถ้าใส่รหัสผ่านเกิน 3 ครั้ง ระบบจะล็อคทันที ต้องติดต่อ สทศ.) 
ะบบจะนำเข้าสู่หน้าข้อมูลปัจจุบันที่เคยลงทะเบียนไว้ ให้ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏให้ถูกต้อง
กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิก แก้ไขข้อมูล และเข้าไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
(ชื่อ – นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน ไม่สามารถแก้ไขเองได้ต้องติดต่อ สทศ.)
หากข้อมูลถูกต้องแล้วให้ยืนยันว่าได้ตรวจสอบข้อมูลและขอยืนยันว่า ข้อมูลตรงกับความเป็นจริงทักประการ และคลิก ยืนยันข้อมูลถูกต้องขั้นตอนที่ 5
สมัครสอบโดยเลือกวิชาที่ต้องการ
(วิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศเลือกสอบได้เพียงภาษาเดียว)
 
ขั้นตอนที่ 6
 
เลือกจังหวัดและอำเภอที่ประสงค์จะไปสอบ
สทศ. จะจัดสนามสอบให้ในเขตหรืออำเภอที่มีสนามสอบ ในกรณีที่มีการยุบสนามสอบบางอำเภอ สทศ. จะจัดให้ผู้เข้าสอบไปสอบในอำเภอที่ใกล้เคียงที่สุดในจังหวัดเดียวกันขั้นตอนที่ 7
 
พิมพ์ใบจ่ายเงิน และไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และเคาน์เตอร์เซอร์วิส
อย่าลืม !!!! ชำระเงินตามระยะเวลาที่ สทศ. กำหนด 
ขั้นตอนที่ 8
 
หลังจากที่ชำระเงินแล้ว ให้เข้ามาระบุโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ อย่าลืมขั้นตอนนี้เด็ดขาด!!! ไม่อย่างนั้น อาจจะได้สอบในสนามที่น้องๆเดินทางไปสอบไม่สะดวกก็ได้
***ขั้นตอนนี้เฉพาะน้องๆที่สอบในจังหวัด กรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี


 
ขั้นตอนที่ 9
 
ตรวจสอบสถานที่สอบ เลขที่นั่งสอบ และสามารถพิมพ์ใบแสดงข้อมูลดังกล่าวได้ตามวันที่จะประกาศในแต่ละครั้ง
 
         น้องๆต้องใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าระบบทุกครั้ง สำคัญมากนะคะน้องๆ หยิบปากกาและจดบันทึกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านไว้ เพราะผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว การลงเลือกรายวิชา การเลือกสถานที่สอบของตนเอง หากน้องๆสงสัยในขั้นตอนการสมัครสามารถโทรติดต่อสอบถาม สทศ. ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-217-3800