สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมข้อสอบ PAT3 วิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2552 - 2559รวมข้อสอบ PAT3 วิชาวิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2552 - 2559

ข้อสอบ PAT3 ปี พ.ศ. 2552
     PAT3 วันที่ 14 มี.ค. 2552 
ไฟล์แนบ
     PAT3 วันที่ 12 ก.ค. 2552 ไฟล์แนบ
     PAT3 วันที่ 11 ต.ค. 2552 ไฟล์แนบ

ข้อสอบ PAT3 ปี พ.ศ. 2553
     PAT3 วันที่ 7 มี.ค. 2553 
ไฟล์แนบ
     PAT3 วันที่ 10 ก.ค. 2553 ไฟล์แนบ
     PAT3 วันที่ 11 ก.ค. 2553 ไฟล์แนบ

ข้อสอบ PAT3 ปี พ.ศ. 2554
     PAT3 วันที่ 7 มี.ค. 2554 
ไฟล์แนบ
     PAT3 วันที่ 10 ต.ค. 2554 ไฟล์แนบ

ข้อสอบ PAT3 ปี พ.ศ. 2555
     PAT3 วันที่ 5 มี.ค. 2555 
ไฟล์แนบ
     PAT3 วันที่ 8 ต.ค. 2555 ไฟล์แนบ

ข้อสอบ PAT3 ปี พ.ศ. 2556
     PAT3 วันที่ 4 มี.ค. 2556 
ไฟล์แนบ
     PAT3 วันที่ 9 ธ.ค. 2556 ไฟล์แนบ

ข้อสอบ PAT3 ปี พ.ศ. 2557
     PAT3 วันที่ 28 เม.ย. 2557 
ไฟล์แนบ

ข้อสอบ PAT3 ปี พ.ศ. 2558
     PAT3 วันที่ 29 ต.ค. 2558 
ไฟล์แนบ

ข้อสอบ PAT3 ปี พ.ศ. 2559
     PAT3 วันที่ 7 มี.ค. 2559 
ไฟล์แนบ
     PAT3 วันที่ 31 ต.ค. 2559 ไฟล์แนบ