สอบเข้ามหาวิทยาลัย

จำนวนจำกัด 75 ที่นั่งเท่านั้น !! โครงการเปิดกลยุทธ์พิชิตเรียงความภาษาอังกฤษ ISC ประจำปีการศึกษา 2560


       โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรม “I Essay 2017” กิจกรรมฝึกทักษะการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ โดย อาจารย์วรพงษ์ แสงประเสริฐ (อ.ต็อบ) ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษมากความสามารถ

ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมสัมมนา 135 อาคารบรรยายรวม 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์รังสิต

ผู้สนใจสำรองที่นั่งได้ฟรี !! ที่ https://goo.gl/forms/MAbeqtZ7MJnuXus22
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทรศัพท์ 085-903-0440 (คุณการ์ตูน)

คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 แผนการเรียนสายวิทย์ - คณิต หรือศิลป์ - คำนวณ (หากมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
     
     - มีคะแนนสอบสอบเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป
     - มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IELTS, TOEFL หรือ TU-GET อย่างใดอย่างหนึ่ง 

2. นักศึกษาของหลักสูตรฯ ทุกชั้นปี

3. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาอื่น ๆ ทุกชั้นปี