สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โครงการ "ทุนร่มโพธิ์ทอง" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ