สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมข้อสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาเคมี ปี 2555 - 2559


รวมข้อสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาเคมี ปี 2555 - 2559

เคมี ปี 2555 
ไฟล์แนบ
เคมี ปี 2556 ไฟล์แนบ
เคมี ปี 2557 ไฟล์แนบ
เคมี ปี 2558 ไฟล์แนบ
เคมี ปี 2559 ไฟล์แนบ