สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมข้อสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา ปี 2555 - 2559


รวมข้อสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา ปี 2555 - 2559

สังคมศึกษา ปี 2555 
ไฟล์แนบ
สังคมศึกษา ปี 2556 ไฟล์แนบ
สังคมศึกษา ปี 2557 ไฟล์แนบ
สังคมศึกษา ปี 2558 ไฟล์แนบ
สังคมศึกษา ปี 2559 ไฟล์แนบ