สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประเมินโอกาสสอบติด แม่นยำมากยิ่งขึ้น 2 โปรแกรมจำลองการเลือกคณะโควตา ม.อ. และ มข. 

โปรแกรมจำลองการเลือกคณะโควตา ม.อ.

 

โปรแกรมจำลองการเลือกคณะ ม.อ. เป็นโปรแกรมจำลองการเลือกคณะของนักเรียนในพื้นที่ภาคใต้ เฉพาะกลุ่ม 2 เท่านั้น โดยจะต้องเลือก 4 อันดับ ติดได้ 1 อันดับ โดยนำคะแนนที่ได้จากการสอบ PRETCAS มาใช้ในการประเมินเท่านั้น ซึ่งจะทำให้การประเมินโอกาสสอบติดแม่นยำมากยิ่งขึ้น

โปรแกรมจำลองการเลือกคณะโควตา ม.อ. จะประมวลผล ทุกเวลา 08:00 น. 18:00 น. และ 24:00 น. เพื่อให้นักเรียนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของอันดับคะแนน

หมายเหตุ
  • ข้อมูลจากโปรแกรมนี้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นควรใช้โปรแกรมและข้อมูลอื่นๆประกอบร่วมในการตัดสินใจเลือกคณะ
  • หากท่านไม่ติดในการจำลองเลือกคณะ แสดงว่าท่านมีโอกาสสูงที่จะไม่ติดเนื่องจาก นักเรียนที่สอบ PRETCAS มีจำนวนหนึ่งซึ่งน้อยกว่าจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่จะสอบโควตา ม.อ. ดังนั้นหากท่านไม่ติดในการจำลองเลือกคณะ ก็เป็นไปได้ว่าท่านอาจจะสอบไม่ติดในคณะสาขาที่ท่านเลือกไว้

ขั้นตอนที่ 1 > เลือกเมนู จำลองการสอบติด ม.อ. คลิกที่นี่


    - ถ้าผู้สมัคร ไม่ได้อยู่ในภาคใต้ จะไม่สามารถประเมินโปรแกรมนี้ได้ เนื่องจาก 1 ในคุณสมบัติของผู้สมัครโควตา ม.อ. ทะเบียนบ้านต้องอยู่ในภาคใต้


ขั้นตอนที่ 2 > กดเข้าสู่โปรแกรม เพื่อเลือก 4 คณะ สาขา คลิกที่นี่ 


    - ถ้าผู้สมัครสอบ PRETCAS แล้วไม่ได้สอบ จะไม่สามารถประเมินได้ หรือ ถ้าผู้สมัครไม่มีคะแนนของ PRETCAS ที่ใช้เป็นองค์ประกอบของคณะ สาขา จะไม่สามารถประเมินได้ขั้นตอนที่ 3 > ตรวจสอบผลการประมวล คลิกที่นี่

การประมวลผลคะแนน ระบบจะ Update เป็น 3 ช่วงเวลา
คือ 08.00 น. 18.00 น. และ 24.00 น.สามารถจำลองการเลือกคณะ สาขา แล้วเข้ามาดูผลอีกครั้ง 


 

โปรแกรมจำลองการเลือกคณะโควตา มข.

โปรแกรมจำลองการเลือกคณะ มข. เป็นโปรแกรมจำลองการเลือกคณะของนักเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเลือก 4 อันดับ ติดได้ 4 อันดับ โดยนำคะแนนที่ได้จากการสอบ PRETCAS มาใช้ในการประเมินเท่านั้น ซึ่งจะทำให้การประเมินโอกาสสอบติดแม่นยำมากยิ่งขึ้น

โปรแกรมจำลองการเลือกคณะโควตา มข. จะประมวลผล ทุกเวลา 08:00 น. 18:00 น. และ 24:00 น. เพื่อให้นักเรียนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของอันดับคะแนน

หมายเหตุ
  • ข้อมูลจากโปรแกรมนี้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นควรใช้โปรแกรมและข้อมูลอื่นๆประกอบร่วมในการตัดสินใจเลือกคณะ
  • หากท่านไม่ติดในการจำลองเลือกคณะ แสดงว่าท่านมีโอกาสสูงที่จะไม่ติดเนื่องจาก นักเรียนที่สอบ PRETCAS มีจำนวนหนึ่งซึ่งน้อยกว่าจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่จะสอบโควตา มข. ดังนั้นหากท่านไม่ติดในการจำลองเลือกคณะ ก็เป็นไปได้ว่าท่านอาจจะสอบไม่ติดในคณะสาขาที่ท่านเลือกไว้

ขั้นตอนที่ 1 > เลือกเมนู จำลองการสอบติด ม.ข. คลิกที่นี่    - ถ้าผู้สมัคร ไม่ได้อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะไม่สามารถประเมินโปรแกรมนี้ได้ เนื่องจาก 1 ในคุณสมบัติของผู้สมัครโควตา ม.ข. ทะเบียนบ้านต้องอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ขั้นตอนที่ 2 > กดเข้าสู่โปรแกรม เพื่อเลือก 4 คณะ สาขา คลิกที่นี่ 


ขั้นตอนที่ 3 > ตรวจสอบผลการประมวล คลิกที่นี่

การประมวลผลคะแนน ระบบจะ Update เป็น 3 ช่วงเวลา
คือ 08.00 น. 18.00 น. และ 24.00 น.สามารถจำลองการเลือกคณะ สาขา แล้วเข้ามาดูผลอีกครั้ง 


 

ความแตกต่างระหว่างผู้สมัครแบบฟรี และ PREMIUM ผู้สมัครแบบ Premium จะดูรายชื่อผู้เลือก ของคณะ สาขานั้นๆ ได้โดยจะมีคะแนนของผู้ที่เลือกทั้งหมดแสดงด้วย