สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวม 7 โครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากร TCAS รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 25611.TCAS รอบที่ 2 โครงการโควตา 28 จังหวัด
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 71 สาขา จำนวน : 1571 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

2.TCAS รอบที่ 2 โครงการ พสวท.
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 9 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

3.TCAS รอบที่ 2 โครงการโอลิมปิกวิชาการโดยวิธีพิเศษ
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 10 สาขา จำนวน : 25 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

4.TCAS รอบที่ 2 รับตรงโครงการเพชรสนามจันทร์
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 10 สาขา จำนวน : 26 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

5.TCAS รอบที่ 2 โครงการพิสิกส์ 5 ปี (ครู)
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 10 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

6.TCAS รอบที่ 2 รับตรงโครงการเพิ่มพิเศษ โควตาพิเศษ ร.ร.เครือข่าย
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 16 สาขา จำนวน : 282 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

7.TCAS รอบที่ 2 รับตรงโครงการเพิ่มพิเศษ รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 7 สาขา จำนวน : 90 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่