สอบเข้ามหาวิทยาลัย

MBA Mini Open House 2018 ครั้งที่ 4 พร้อมรับส่วนลด หรือทุนการศึกษาสูงสุดถึง 80,000 บาท

     ผู้นำขององค์กรในยุคปัจจุบัน ต้องมีความเข้าใจในการบริหารคน การบริหารผลงาน การวางแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและกลยุทธ์หลักขององค์กร หลักสูตรปริญญาโท MBA สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สาขาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ (People Management and Organization Strategy) หนึ่งในหลักสูตรที่ตอบโจทย์การสร้างผู้นำรุ่นใหม่ หลักสูตรเดียวที่เน้นรวมองค์ความรู้ของการผสมผสานระหว่างการนำกลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy) การบริหารองค์การ (Organization) และการบริหารคน (People) มาใช้ร่วมกัน เพื่อสร้าง “Leader New Gen” ที่พร้อมพัฒนาสมรรถนะของคนและการบริหารองค์กรได้อย่างสูงสุด หรือสร้างผู้นำให้เป็นเสมือน Business Partner ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน พิเศษสำหรับหลักสูตรนี้ด้วยโปรแกรม “Life Coaching” รายบุคคลแบบตัวต่อตัวโดยโค้ชผู้บริหารมืออาชีพที่ได้รับการรับรองจาก International Coach Federation (ICF) ในระดับ Professional Certified Coach (PCC) ของประเทศไทย เพื่อจุดประกาย เสริมแรงกระตุ้นให้รู้เป้าหมายชีวิต พร้อมคว้าความสำเร็จอย่างมืออาชีพอย่างถูกทิศทาง       หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดสอน 2 สาขาวิชา ประกอบด้วย MBA สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade Business Management) และสาขาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ (People Management and Organization Strategy) ด้วยความเป็นที่สุดแห่งพลังเครือข่ายจากพันธมิตรทางธุรกิจแถวหน้าของประเทศ ที่จะเปลี่ยนคุณให้เป็น “Future Leader” ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า พร้อมการวิเคราะห์และดึงศักยภาพรายบุคคล ด้วย Life Coaching และศาสตร์ลายผิววิทยา ผสานไปกับการดูงานบริษัทยักษ์ใหญ่ทุกปีการศึกษา, วิทยากรท็อปฟอร์มกว่า 40 คน อีกทั้งยังนำโจทย์ท้าทายจากธุรกิจจริงเข้าสู่ห้องเรียน โอกาสร่วมงานและโอกาสทางธุรกิจกับองค์กรพันธมิตรกลุ่มซีพี ออลล์  


     ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอรับส่วนลดหรือทุนการศึกษาสูงสุดถึง 80,000 บาท แบบไม่มีเงื่อนไข พิเศษสุดสามารถแบ่งชำระค่าทอม เป็น 22 เดือน ในงานเปิดบ้านแนะนำหลักสูตรและแนะแนวทางศึกษาต่อ MBA Mini Open House 2018 ครั้งที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 ห้อง 3-3306 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ 

สอบถามข้อมูล โทร.02-855-0471 อีเมล์ phennaphakam@pim.ac.th  
หลักสูตรปริญญาโท (MBA) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
โทร.02-855-0416, 02-855-0471