สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ไม่รู้ว่าจะเรียนต่ออะไรดี ? เปิดประสบการณ์ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยกับงาน SSRUIC OPEN HOUSE 2018


International College Suan Sunandha Rajabhat University
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศูนย์การศึกษา จังหวัดนครปฐม

ขอเชิญครู นักเรียน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน SSRUIC OPEN HOUSE 2018

"The Final Flight" ขึ้นเที่ยวบินสุดท้ายของการเป็นนักเรียน ม.6 ไฟล์ทนี้จะพานักเรียนและผู้สนใจ ไปรู้จักกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กันนะคะ ในเที่ยวบินพิเศษนี้จะพาคุณไปพบกับ

ชมวิธีการเรียนการสอนแบบ " Learning by Doing "  ว่าเป็นแบบใด?

มาดูให้รู้ว่าการเรียนการสอนของหลักสูตรนานาชาติ เป็นอย่างไร? 

พบกับรุ่นพี่ที่จะให้คำปรึกษาว่าเรียนอย่างไร ถึงได้ทุนเรียนฟรี และทำอย่างไรที่เรียนแล้วถึงได้ TOEIC มากกว่า 600 โดยรุ่นพี่ๆที่ได้ทุน จะมาให้คำแนะนำโดยละเอียดที่ห้องประชาสัมพันธ์ SSRUIC

     - เปิดทุกห้องปฏิบัติการให้เข้าชม พร้อมชมการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ห้องฝึกปฏิบัติการด้านการบิน ,ห้องฝึกปฏิบัติการด้านการโรงแรม ห้องฝึกปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยว , ห้องฝึกปฏิบัติการด้านสปา ห้องฝึกปฏิบัติการร้านค้า BIZ , ห้องฝึกปฏิบัติการครัวและภัตตาคาร

     - ชมการฝึกปฏิบัติ In-flight service ของนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน โดยผู้เข้าชมจะเป็นผู้โดยสารของเที่ยวบินนี้

     - ชมการประกวด SSRUIC AMBASSADOR 2018 

     - สนุกกับเกมส์ภาษาอังกฤษ พร้อมรับของรางวัลมากมายที่ลานหน้าห้องประชาสัมพันธ์

เจอกันนะคะ วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 9.00-15.00 น.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณเอ็ม โทร. 034-964946, 087-4078860, 082-5601365