สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มาดูกัน! รูปแบบและจำนวนข้อสอบ GAT PAT 61

เป็นที่ทราบกันแล้วนะครับน้องๆ ว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2561 เปลี่ยนระบบเป็น การสอบ TCAS และแน่นอนว่ารายละเอียดการสอบต้องแตกต่างไปด้วยเช่นกัน ซึ่งการสอบ GAT PAT ในปีนี้ มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งเนื้อหา รูปแบบ รวมถึงจำนวนข้อสอบ 
สิ่งแรกที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับการสอบ GAT PAT ในปีนี้ คือ จำนวนการสอบ โดยจากเดิมน้องๆ จะสามารถสอบได้ปีละ 2 ครั้ง แต่ปี 61 น้องๆ จะมีโอกาสสอบได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น 

นอกจากนี้ สทศ.ได้เพิ่มวิชาสอบ PAT 7.7 ภาษาเกาหลี เข้ามา ซึ่งสอบวันและเวลาเดียวกับวิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศอื่นๆ (PAT 7.1-7.6)

สำหรับเนื้อหาการสอบในปีนี้ มีการเปลี่ยนแปลง 2 PAT ใหญ่ๆ คือ
     -  ​PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม ที่เพิ่มข้อสอบมา 1 ข้อในพาร์ทของข้อสอบอัตนัย จากเดิม 33 ข้อ ปีนี้เป็น 34 ข้อ
     -  PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรม เพิ่มเนื้อหาเรื่องการออกแบบเข้ามา 
 
ส่วนวิชาอื่นๆ นอกเหนือจากนี้เนื้อหาการสอบยังคงเหมือนเดิม

น้องๆ สามารถ Download รูปแบบและจำนวนข้อสอบฉบับเต็ม ที่ไฟล์แนบข้างล่างนี้ได้เลยครับ
รูปแบบและจำนวนข้อสอบ ไฟล์แนบ