สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TOP 10 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพฯ ที่มีการสืบค้นและเข้ามาชมมากที่สุดจากระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา

     "The 2018 Universiy Web Rankings : Top 200 Universities in the world" หรือ เว็บมหาวิทยาลัยยอดนิยมระดับโลก ที่มีการสืบค้นและเข้ามาชมมากที่สุดจากระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา จาก 200 ประเทศทั่วโลก ด้านการเข้าชม ความไว้วางใจ การเชื่อมโนงข้อมูลที่มมีประสิทธีภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยให้นักศึกษาจากนานาชาติ รวมทั้งบุคลลากรทางด้านการศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมากขึ้น

     โดยเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน มีการ Update ข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ จึงเข้าหลักเกณฑ์การจัดอันดับความนิยมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005 และรายงานผลปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม เรียกว่า uniRank University Ranking